Ikariam Wiki
Advertisement
שימור
כלכלה.jpg
כלכלה
נקודות מחקר
12 מחקר קטן.gif
ניקוד מדענים
0.24
דרישות
אין
מאפשר
גלגלת (כלכלה)


תיאור

למדנו איך לאחסן את המשאבים שלנו ולהגן עליהם לאורך זמן. חלק מהמשאבים שלנו גם בטוח מפני גנבים ורשעים אחרים שרוצים לשדוד מאיתנו!

השפעה

מאפשר בניית מחסנים.

Advertisement