FANDOM


שימור
כלכלה
כלכלה
נקודות מחקר
12 מחקר קטן
ניקוד מדענים
0.24
דרישות
אין
מאפשר
גלגלת (כלכלה)


תיאור

למדנו איך לאחסן את המשאבים שלנו ולהגן עליהם לאורך זמן. חלק מהמשאבים שלנו גם בטוח מפני גנבים ורשעים אחרים שרוצים לשדוד מאיתנו!

השפעה

מאפשר בניית מחסנים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.