FANDOM


מידע אודות שרת המלחמה עריכה

השרת יהיה פעיל במשך שנה ושישה חודשים ולאחר מכן ייסגר.

כל שחקן שהחשבון שלו יהיה פעיל בשרת המלחמה בסוף תקופת השרת יקבל תג לחשבון אחד מחשבונותיו על פי בחירתו. את התג ניתן יהיה לשים על אחד הערים, כך זה ייראה.

ניתן יהיה לקנות בשרת אמברוסיה רק במשך תקופות מסוימות כפי שיפורסם בפתיחת השרת. עשרת השחקנים המובילים בניקוד הכללי, גנרלים, הגנה, זהב, משאבים ,בונים מוסמכים יקבלו בנוסף תג מיוחד לאחד מחשבונותיהם ע"פ בחירתם.

דברים מיוחדים בשרת מלחמה עריכה

- מהירות בניית המבנים, אימון הצבא והצי וייצור המשאבים יהיו פי 3 יותר מהירים.

- השלב ההתחלתי של כל המבנים (חוץ מארמון ומגורי מושל) יהיה 5.

- אין מורל

- ניתן לבזוז זהב משחקנים אחרים.

- טבחים, רופאים וספינות שירות לא שוות גנרלים.

- אם לשחקן נגמרו היחידות שיכולות להיכנס לשורה הראשונה הוא יפסיד 10% מהיחידות שנשארו, הצד השני לא יקבל נקודות התקפה\הגנה על ה-10% האלו.

- לא תמיד ניתן לקנות אמברוסיה

בזיזת זהב עריכה

בשרת מלחמה ניתן לבזוז זהב, כל יחידה ששרדה את הקרב יכולה לקחת כמות מסוימת של זהב איתה (תלוי במשקל היחידה). ישנה כמות מסוימת של זהב שאותה לא ניתן לבזוז, כמות זו תלויה ברמת בניין העיריה בעיר הבירה. זמן הטעינה של הזהב קצר יותר מזמן הטעינה של משאבים. במידה ומספר שחקנים ניצחו בקרב (בזיזה), הזהב יתחלק ביניהם בצורה שווה עד שלא יהיה יותר מקום בספינות הסחר.

כאשר הבזיזה מתרחשת מעיר כבושה, בעל העיר הכבושה (שממנה בוצעה ההתקפה) יקבל 10% מהזהב שנבזז והבוזז יקבל את השאר.

הערה עריכה

כרגע אין אף שרת מלחמה פתוח, כולם נסגרו בחודש האחרון ו(כנראה) בקרוב ייפתחו השרתים מחדש במספר מדינות.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.