FANDOM


שרת אלפא הוא השרת הוותיק ביותר באיקרים ישראל ויש בו הכי הרבה משתמשים.

הוא נפתח ב-31 ביולי, 2008.

השחקנים והבריתות הכי גדולות עריכה

חמשת הבריתות הכי חזקות באלפא
חמשת השחקנים הגדולים באלפא
הבריתות הכי גדולות באלפא

פעילות עריכה

באלפא ישנם כ-4,400 שחקנים, מתוכם (בערך) 3,500 שחקני פעילים.

רוב השחקנים באלפא שעברו את ה-50K נקודות כלליות נמצאים בברית כזו או אחרת.

מלחמות עריכה

בשרת אלפא היו הרבה מאוד מלחמות, אך לפני מספר שנים הסתיימה מלחמת העולם בין D-F ל-Lgh בניצחון של D-F.

פיראטים עריכה

ברית D-F וברית הבת שלה, XXX שולטות בפיראטים כבר מעל שנתיים.

בכל סבב זוכים 40-47 שחקנים מ-D-F ו-XXX, ברוב הסבבים D-F ו-XXX שולטים באופן מוחלט בטופ 15.

שיאים עריכה

בזכות היותו השרת הוותיק ביותר שחקני אלפא מחזיקים בכל השיאים, גם שיאי מבנים, גם שיאי מנסרות, גם שיאי מכרות, וגם שיאי ניקוד.

הערות עריכה

את התמונות של השחקנים והבריתות הגדולות אני אעדכן בכל פעם שיהיה שינוי.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.