FANDOMשימוש

באופן הבא:
{{הערה|סוג=סוגהערה}}
כאשר במקום הטקסט "סוגהערה" יש לרשום אחת מהמילים הבאות בהתאם למקרה:

בעריכה

יש לציין את תכולת הפרמטר "שם העורך" במקרה שנבחר סוג זה. ציון שם העורך ייעשה באופן הבא: {{הערה|סוג=בעריכה|שם העורך=-שם העורך-}}

הערך נמצא בעריכה סימןקריאה
עורכי האיקיפדיה מעדכנים את הערך או מוסיפים לו מידע. נא להתאזר בסבלנות. בטיפול על ידי: -שם העורך-.

הערך יתווסף אוטומתית לקטגוריה "בעריכה".

מעודכן

הערך מעודכן סימןקריאה
יתכן כי הערך תבנית:הערה נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה -שם הבודק-, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.

הערך יתווסף אוטומתית לקטגוריה "ערכים תקינים".

לתיקון

הערך דורש תיקון סימןקריאה
יתכן שהערך תבנית:הערה אינו מעודכן או מכיל מידע שגוי.

הערך יתווסף אוטומתית לקטגוריה "לתיקון".

דעה

הערך מכיל דעה סימןקריאה
יתכן שהערך תבנית:הערה נכתב בהתאם לדעתו האישית של יוצר הערך,
לכן יש להתייחס לכָּתוּב כאל המלצה בלבד.

להוסיף לערכים שבהם מובעת דעתו האישית של כותב הערך- כמו ביקורת, המלצות וטיפים.

מוגן

הדף מוגן סימןקריאה
"תבנית:הערה" הוא ערך מוגן, ולכן ניתן לעריכה ע"י מפעילי מערכת בלבד.
מפעיל מערכת? הרשם או התחבר על מנת שתוכל לערוך את הדף הזה.

אין צורך בהוספת התבנית לכל דף מוגן, אלא לערכים מסוימים בלבד. הוספת התבנית לערכים כרוכה בקבלת אישור מאחראי האיקיפדיה.

מוגן חלקית

הדף מוגן חלקית סימןקריאה
הערך תבנית:הערה מוגן באופן חלקי, ולכן ניתן לעריכה ע"י משתמשים רשומים.
יש לך מה להוסיף? הרשם או התחבר על מנת שתוכל לערוך את הדף הזה.

אין צורך בהוספת התבנית לכל דף מוגן חלקית, אלא לערכים מסוימים בלבד. הוספת התבנית לערכים כרוכה בקבלת אישור מאחראי האיקיפדיה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.