FANDOM


תבנית המוסיפה תבנית ניווט. השימוש הוא בדרך כלל בתחתית ערך השייך לקבוצת ערכים גדולה יותר.

דוגמת שימוש:

{{תיבת ניווט
|כותרת=[[פלאים]]
|תוכן=[[הגנים של דמטר]]{{•}} [[המטע המקודש של הדס]]{{•}} [[המעוז של ארס]]{{•}} [[המקדש של אתנה]]{{•}} [[המקדש של הרמס]]{{•}} [[המקדש של פוסידון]]{{•}} [[הנפחיה של הפסטוס]]{{•}} [[פסל ענק]]
}}

יתקבל:


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.