FANDOM


קודם כול להקים צבא (יותר חזק מהיריב)

אם אי אפשר והצבא שלו חזק מדי בשביל לבנות בפעם אחת

אז תציע לאנשים יותר חזקים ממנו שהם יהיו לך חסות אתה תשלח להם משאבים או כול תשלום אחר ובתמורה הם יגנו אלייך

עד שהיה לך צבא מספיק גדול בשביל לנצח אותו (או שתצטרף לברית) ואז אתה תוכל לבטל את החסות ולהפסיק לשלוח משאבים

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.