Ikariam Wiki
Advertisement

הרבה אנשים שאלו אותי למה שמגייסים חייל התחזוקה יורדת בבנייתו ובגיוסו (בהתחלה ובסוף).

תשובה :מה שבהתחלה יורדת התחזוקה זה בגלל שהתושבים שהופכים לחיילים - מפסיקים להיות תושבים ולא מביאים לך יותר 3 זהב לשעה. לכן, אם אימנת חיילים בסכום כולל של 150 תושבים - ירדו לך בתור התחלה 450 זהב, ואח"כ ירד לך התחזוקה של החיילים שאמנת.

דוגמה : אם גייסתם 100 נושאי חרב בסכום כולל של 100 תושבים תחילה ירד לכם 300 זהב ואז ירד לכם 400 כי כל חרב עולה 4 זהב.

ולכן זה ככה גם בספינות- גם ספינות דורשות אנשים.

כמובן שהתווספו(יעלו) התושבים מחדש יעלה לכן שוב על כל תושב 3 זהב אז כעיקרון יורד לכם זהב רק על החייל עצמו.

עצה :

תשדרגו את בניין העירייה כדי שתקבלו יותר אזרחים שיכניסו לכם זהב .


לא לשכוח :

על כל אזרח נוסף הצריכה ליין עולה , לכן לא לשכוח לשדרג גם את בית המרזח ולבנות מוזיאון שיעלה את שביעות הרצון בעיר שלכם.


מקווה שעזרתי.

Advertisement