FANDOM


צבא דורש תחזוקה ולכן צריך לאמן צבא יעיל.

תחזוקת הצבא יורדת על ידי המחקרים הבאים:

- מפות (2%)

- כללי מוסר (4%)

- לוגיסטיקה (8%)

- עתיד צבאי (2% כל פעם)

הצי גם דורש תחזוקה ולכן צריך לאמן צי יעיל.

תחזוקת הצי יורדת על ידי המחקרים הבאים:

- תחזוקת ספינה (2%)

- זפת  (4%)

- מפות ים (8%)

-עתיד לוחמה ימית (2% כל פעם)

כשמאמנים צבא או צי ההכנסה לשעה יורדת פעמיים:

  1. בהתחלת האימון, כי האזרחים הופכים לחיילים ולכן הם מפסיקים לשלם 3 זהב לשעה.
  2. בסיום האימון, כשאתה מתחיל לשלם להם.

המדריך נכתב ע"י עידו צרויה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.