Ikariam Wiki
Advertisement
הערך מעודכן הערך מעודכן
יתכן כי הערך תחנת סחר נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה נתנאל יהודה, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.
תחנת סחר
תחנת סחר.png
מחקר דרוש
שוק
משאבים דרושים
עץ קטן.gif   שיש קטן.gif


סוחרים עושים עסקים בתחנת הסחר. תמיד יש איזה עסקה לסגור או הסכם לצוד. סוחרים מרחוק מאוד מעדיפים להגיע לתחנות סחר גדולות וידועות!

  • תחנת הסחר מאפשרת לך לסחור משאבים עם אנשים אחרים תמורת זהב או לקנות חיילים וספינות תמורת כל המשאבים.
  • תוכל לראות את רמת נמל הסחר של שותף הסחר שלך על מנת לדעת את משך ההעמסה הצפוי לך.
  • הטווח של תחנת הסחר שלך גדל עם כל הרחבה שנייה.
  • הקיבולת של תחנת הסחר שלך גדלה עם כל הרחבה.


פרטי הרחבה

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.
רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות שיש לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג !טווח חיפוש קיבולת רמה
1 24ד

48
גל 47 • גי 45
פל 41 • המ 25

-

0.48

0

1

400 1
2 42ד

173
גל 169 • גי 162
פל 148 • המ 93

-

1.73

0

1

1600 2
3 1ש 1ד

346
גל 339 • גי 325
פל 297 • המ 186

-

3.46

0

2

3600 3
4 1ש 23ד

581
גל 569 • גי 546
פל 499 • המ 313

-

5.81

0

2

6400 4
5 1ש 47ד

898
גל 880 • גי 844
פל 772 • המ 484

540
גל 529 • גי 507
פל 464 • המ 291

14.38

0

3

10000 5
6 2ש 13ד

1,314
גל 1,287 • גי 1,235
פל 1,130 • המ 709

792
גל 776 • גי 744
פל 681 • המ 427

21.06

0

3

14400 6
7 2ש 42ד

1,863
גל 1,825 • גי 1,751
פל 1,602 • המ 1,006

1,123
גל 1,100 • גי 1,055
פל 965 • המ 606

29.86

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

4

19600 7
8 3ש 14ד

2,580
גל 2,528 • גי 2,425
פל 2,218 • המ 1,393

1,555
גל 1,523 • גי 1,461
פל 1,337 • המ 839

41.35

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

4

25600 8
9 3ש 49ד

3,509
גל 3,438 • גי 3,298
פל 3,017 • המ 1,894

2,115
גל 2,072 • גי 1,988
פל 1,818 • המ 1,142

56.24

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

5

32400 9
10 4ש 28ד

4,706
גל 4,611 • גי 4,423
פל 4,047 • המ 2,541

2,837
גל 2,780 • גי 2,666
פל 2,439 • המ 1,531

75.43

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

5

40000 10
11 5ש 10ד

6,241
גל 6,116 • גי 5,866
פל 5,367 • המ 3,370

3,762
גל 3,686 • גי 3,536
פל 3,235 • המ 2,031

100.03

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

6

48400 11
12 5ש 57ד

8,203
גל 8,038 • גי 7,710
פל 7,054 • המ 4,429

4,945
גל 4,846 • גי 4,648
פל 4,252 • המ 2,670

131.48

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

6

57600 12
13 6ש 48ד

10,699
גל 10,485 • גי 10,057
פל 9,201 • המ 5,777

6,450
גל 6,321 • גי 6,063
פל 5,547 • המ 3,483

171.49

2
גל  2 • גי  2
פל  1 • המ  1

7

67600 13
14 7ש 45ד

13,866
גל 13,588 • גי 13,034
פל 11,924 • המ 7,487

8,359
גל 8,191 • גי 7,857
פל 7,188 • המ 4,513

222.25

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

7

78400 14
15 8ש 47ד

17,872
גל 17,514 • גי 16,799
פל 15,369 • המ 9,650

10,774
גל 10,558 • גי 10,127
פל 9,265 • המ 5,817

286.46

3
גל  3 • גי  2
פל  2 • המ  2

8

90000 15
16 9ש 55ד

22,926
גל 22,467 • גי 21,550
פל 19,716 • המ 12,380

13,820
גל 13,543 • גי 12,990
פל 11,885 • המ 7,462

367.46

3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2

8

102400 16
17 11ש 11ד

29,286
גל 28,700 • גי 27,528
פל 25,185 • המ 15,814

17,654
גל 17,300 • גי 16,594
פל 15,182 • המ 9,533

469.4

4
גל  4 • גי  4
פל  3 • המ  2

9

115600 17
18 12ש 33ד

37,272
גל 36,526 • גי 35,035
פל 32,053 • המ 20,126

22,469
גל 22,019 • גי 21,120
פל 19,323 • המ 12,133

597.41

5
גל  5 • גי  5
פל  4 • המ  3

9

129600 18
19 14ש 4ד

47,282
גל 46,336 • גי 44,445
פל 40,662 • המ 25,532

28,502
גל 27,931 • גי 26,791
פל 24,511 • המ 15,391

757.84

6
גל  6 • גי  6
פל  5 • המ  4

10

144400 19
20 15ש 44ד

59,806
גל 58,609 • גי 56,217
פל 51,433 • המ 32,295

36,051
גל 35,329 • גי 33,887
פל 31,003 • המ 19,467

958.57

8
גל  8 • גי  7
פל  7 • המ  4

10

160000 20
21 17ש 34ד

75,448
גל 73,939 • גי 70,921
פל 64,885 • המ 40,741

45,481
גל 44,571 • גי 42,752
פל 39,113 • המ 24,559

1,209.29

10
גל  10 • גי  9
פל  8 • המ  5

11

176400 21
22 19ש 36ד

94,954
גל 93,054 • גי 89,256
פל 81,660 • המ 51,275

57,240
גל 56,095 • גי 53,805
פל 49,226 • המ 30,909

1,521.94

12
גל  12 • גי  11
פל  11 • המ  7

11

193600 22
23 21ש 49ד

119,245
גל 116,860 • גי 112,090
פל 102,550 • המ 64,392

71,883
גל 70,445 • גי 67,570
פל 61,819 • המ 38,816

1,911.28

15
גל  15 • גי  14
פל  13 • המ  8

12

211600 23
24 1י 15ד

149,453
גל 146,463 • גי 140,485
פל 128,529 • המ 80,704

90,092
גל 88,290 • גי 84,686
פל 77,479 • המ 48,649

2,395.45

19
גל  19 • גי  18
פל  16 • המ  10

12

230400 24
25 1י 2ש

186,977
גל 183,237 • גי 175,758
פל 160,800 • המ 100,967

112,712
גל 110,457 • גי 105,949
פל 96,932 • המ 60,864

2,996.89

24
גל  23 • גי  22
פל  20 • המ  13

13

250000 25
26 1י 5ש

233,530
גל 228,859 • גי 219,518
פל 200,835 • המ 126,106

121,067
גל 118,645 • גי 113,802
פל 104,117 • המ 65,376

3,545.97

30
גל  29 • גי  28
פל  25 • המ  16

13

270400 26
27 1י 9ש

291,225
גל 285,400 • גי 273,751
פל 250,453 • המ 157,261

175,556
גל 172,044 • גי 165,022
פל 150,978 • המ 94,800

4,667.81

37
גל  36 • גי  35
פל  32 • המ  20

14

291600 27
28 1י 12ש

362,658
גל 355,404 • גי 340,898
פל 311,885 • המ 195,835

218,617
גל 214,244 • גי 205,499
פל 188,010 • המ 118,053

5,812.75

46
גל  45 • גי  43
פל  39 • המ  25

14

313600 28
29 1י 16ש

451,015
גל 441,994 • גי 423,954
פל 387,872 • המ 243,548

271,878
גל 266,440 • גי 255,565
פל 233,815 • המ 146,814

7,228.93

57
גל  56 • גי  53
פל  49 • המ  31

15

336400 29
30 1י 20ש

560,208
גל 549,003 • גי 526,595
פל 481,778 • המ 302,512

337,705
גל 330,950 • גי 317,442
פל 290,426 • המ 182,360

8,979.13

70
גל  69 • גי  66
פל  61 • המ  38

15

360000 30
31 2י 1ש

695,038
גל 681,137 • גי 653,335
פל 597,732 • המ 375,320

418,983
גל 410,603 • גי 393,844
פל 360,325 • המ 226,250

11,140.21

87
גל  85 • גי  82
פל  75 • המ  47

16

384400 31
32 2י 6ש

861,391
גל 844,163 • גי 809,707
פל 740,796 • המ 465,151

446,564
גל 437,632 • גי 419,770
פל 384,045 • המ 241,144

13,079.55

108
גל  106 • גי  102
פל  93 • המ  58

16

409600 32
33 2י 12ש

1,066,671
גל 1,045,337 • גי 1,002,670
פל 917,337 • המ 576,002

643,008
גל 630,147 • גי 604,427
פל 552,986 • המ 347,224

17,096.79

134
גל  131 • גי  126
פל  115 • המ  72

17

435600 33

תבנית:שורת שדרוד תחנת סחר||34

35 3י 1ש

1,632,576
גל 1,599,924 • גי 1,534,621
פל 1,404,015 • המ 881,591

984,147
גל 964,464 • גי 925,098
פל 846,366 • המ 531,439

26,167.23

204
גל  200 • גי  192
פל  176 • המ  111

18

490000 35
36 3י 9ש

2,018,313
גל 1,977,946 • גי 1,897,214
פל 1,735,749 • המ 1,089,889

1,216,678
גל 1,192,344 • גי 1,143,677
פל 1,046,343 • המ 657,006

32,349.91

253
גל  248 • גי  237
פל  217 • המ  137

18

518400 36
37 3י 17ש

2,494,313
גל 2,444,426 • גי 2,344,654
פל 2,145,109 • המ 1,346,929

1,503,620
גל 1,473,547 • גי 1,413,402
פל 1,293,113 • המ 811,954

39,979.33

312
גל  306 • גי  293
פל  268 • המ  169

19

547600 37
38 4י 3ש

3,081,696
גל 3,020,062 • גי 2,896,794
פל 2,650,258 • המ 1,664,115

1,857,706
גל 1,820,551 • גי 1,746,243
פל 1,597,627 • המ 1,003,161

49,394.02

386
גל  378 • גי  362
פל  332 • המ  208

19

577600 38
39 4י 13ש

3,806,527
גל 3,730,396 • גי 3,578,135
פל 3,273,613 • המ 2,055,524

2,294,649
גל 2,248,756 • גי 2,156,970
פל 1,973,398 • המ 1,239,110

61,011.76

476
גל  467 • גי  448
פל  410 • המ  257

20

608400 39
רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות שיש לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג !טווח חיפוש קיבולת רמה

Advertisement