FANDOM


ערך זה נועד כעדכון כי הקודם ממש לא מעודכן, השתמשתי גם במידע מערכים אחרים ותיקנתי שגיאות ומידע שגוי.

  1. כפר ברברים הוא כפר שנמצא בכל אי שיש לך בו עיר. הוא נוסף בגרסה 0.3.2.

הסבר עריכה

הכפר הברברי נועד כדי שמתחילים יוכלו לתקוף בלי שיחזירו להם ולנצח ברוב המקרים.

אפשר לבזוז את הכפר עד 50 פעמים.

שינויים ברמות עריכה

מרמה 10 הברברים יכולים לנקום ויש להם חומה (פירוט בהמשך), אם לא מתקיפים אותם הרבה זמן הם יורדים רמה אלא אם כן הם כבר ברמה 10 ומעלה, אז הם לא יורדים.

בכל פעם מספר הברברים עולה (גם רמת החומה מרמה 10) וסוג החיילים משתנה לטוב יותר, וגם בוזזים יותר.

ברמה 10 שליט הברברים משתנה מאולף הפזיז למטיס החבר האדיר, וכך גם כל 10 רמות, וגם רצונם לנקום גובר.

מרמה 10 יש לכפר חומה ונוספת היחידה הבאה: אייל ברזל ברברי. הם יכולים לבזוז אותך ולכבוש את המחצבות והמנסרות וכך להנמיך לך את הייצור (ניתן לשחרר את הכיבושים שלהם ע"י בזיזה אבל זה לא יעלה את רמת הכפר והפסקת אש תבטל את הכיבוש) ניתן גם לעשות עם הברברים הפסקת אש, זה יגרום להם לא לתקוף אותך או את המחצבות והמנסרות.

גם תקבל את לוח התרשים הימי או חלק ממנו בכל תקיפה החל מרמה 10 (פירוט בהמשך).

יחידות ברברים עריכה

לברברים יש 9 יחידות שונות שמקבילות ליחידות רגילות: ברברי- מניף גרזן- פלנקס. ברברי נושא אלה-נושא חנית. ברברי סכינאי-נושא חרב. ברברי זורק גרזנים-קשתים. מהלכי מלחמה ברברים-ענקי קיטור. איל ניגוח ברברי-איל ניגוח. קטפולטה ברברית-מרגמה. ספינת אוויר ברברית-מפציצים. לוחם ברברי-גירוקופטר "יבשתי" .

הצי הימי של הברברים עריכה

מגרסה 0.7.5 לברברים יש סוחר אפל וצי ימי, ברגע שתשלים 6 חלקים של התרשים הימי שנמצא ליד מלאי הזהב ומסומן בתיבה (מקבלים חלק מהתרשים המשלים את הלוח כל התקפה על הכפר מרמה 10 ומעלה), הצי הימי של הברברים יופיע במפת העולם, ותוכל לתקוף אותו ולקבל משאבים על המתקפה, אין צורך בספינות מסחר כדי להביא את המשאבים; אתה רק צריך לבחור לאיזה עיר המשאבים יועברו. אצל הסוחר האפל אתה יכול לקנות חלקי תרשים או את התרשים בשלמותו.

קרדיט לכותבי הערכים כפר הברברים וסיכום שלי על כפר הברברים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.