FANDOM


גרסת משחק 0.1.2
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
29.01.2008
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.1.1 0.1.3

תכונותעריכה

 • תיבת הדואר היוצאת מראה עכשיו יותר מ5 הודעות.
 • מבט צי כללי: שם השחקן מוצג בנוסף.
 • השינויים הבאים לאיקיפדיה:
  • בניין העירייה - שולב.
  • תחנת המסחר - גודל אחסון לשלב.
  • אקדמיה - מספר מחקרים לשלב.
  • טברנה - השפעות מקסימום יין שמוגש לשלב.
  • מוזיאון - השפעות לשלב.
  • מחקר - ממויין על פי סוג בתפריט.
 • סיומי קרב שונו, הצד החזק ביותר מנצח, אין קרבות עוקבים יותר.

תיקוני באגיםעריכה

 • ריגול: רגל אחרי מצב התחברות.
 • שגיאות בברית תוקנו.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.