FANDOM


גרסת משחק 0.1.4
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
04.02.2008
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.1.3 0.1.5

תכונותעריכה

 • מחיקת לא פעילים תעשה בזמנים קצובים:
  • שלב 0: אם מישהו לא מבצע שום פעולה תוך 5 שעות מרגע ההרשמות, הוא ימחק מיידית.
  • שלב 1: תוך 7 הימים הראשונים: - זמן עד אי פעילות: יומיים - זמן עד מחיקת אי פעילות: יומיים.
  • שלב 2: שבועיים עד חודש: - זמן עד אי פעילות: 7 ימים - זמן עד מחיקת אי פעילות: 4 ימים.
  • שלב 3: חודש עד 3 חודשים - זמן עד אי פעילות: 7 ימים - זמן עד מחיקת אי פעילות: 14 ימים.
  • שלב 4: 3 חדשים והלאה: - זמן עד אי פעילות: 7 ימים - זמן עד מחיקת אי פעילות: 30 יום.
 • כל עוד השחקן נמצא באי פעילות כריית המשאבים יורדת בחצי.
 • תצוגת כמות התווים שנותרו הוספה.
 • משאבים מעודכנים גם בלי לרענן את הדף.
 • אפשר למוטט הודעות ולפתוח אותן מחדש.

תיקוני באגיםעריכה

 • התחברות קבועה ממשתמשי AOL נמנעה.
 • טעות שהובילה לפיזור כוחותיו של המגן תוקנה.
 • משאבים שליליים הוסרו.
 • תוקנה שגיאה שהובילה למספרים לא תיקניים שמופיעים בסליידר.
 • כל מיני תיקוני שגיאות במערכת ההודעות.
 • כל מיני תיקוני שגיאות במערכת הריגול.
 • כל מיני תיקוני שגיאות במערכת הקרב.
 • כל מיני תיקוני שגיאות באחראי אירועים.
 • "בטל התיישבות" מחזיר את המשאבים ומפנה את המיקום התפוס.
 • תצוגת שגיאה בנתינת היין תוקנה.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.