FANDOM


גרסת משחק 0.1.5
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
08.02.2008
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.1.4 0.1.6

תכונותעריכה

  • השחקן מקבל הודעה כשהכוחות שלו נוטשים.

תיקוני באגיםעריכה

  • ערי רפאים / מושבות מנוקות.
  • שגיאות רבות במערכת ההודעות תוקנו.
  • זיהוי ריגול במבט האי תוקן ועבר לעיר.
  • מבט עיר ממקום המחבוא לעיר המרוגלת.
  • שגיאת הכפלת כוחות תוקנה.
  • מחיקת חוסר פעילות תוקנה.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.