Ikariam Wiki
Advertisement
גרסת משחק 0.1.7
0.1.7
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
04.03.2008
< גרסה קודמת גרסה עתידית >
0.1.6 0.1.8

תוכן עניינים

תכונות[]

  • מחיקת שחקן הותקנה.
  • רישום התחברויות נוקה.

תיקוני באגים[]

  • אימיילים כוללים את שם השרת.
  • חוזי שלום עובדים עכשיו.
  • ריגול אחרי מגורי החיילים עובד.
  • תוקנו שגיאות שהורידו את שלב בניין העירייה לשלב אחד.
  • תיקון שגיאות שאפשר לציי סוחר רבים להיות מועמסים סימולטנית.
  • זה כבר לא אפשרי להכנס לברית בלי שגרירות.
Advertisement