FANDOM


גרסת משחק 0.2.0
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
25.03.2008
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.1.8 0.2.1

תכונותעריכה

  • הצגה של נקודות פעולה: כל משלח או פעולה צבאית דורשת מעכשיו נקודת פעולה מעיר המוצא. לכל עיר של שחקן יש שתי נקודות פעולה זמינות בהתחלה. על כל הרחבה בחמש רמות של בניין העירייה מגדילה את המספר הזה באחד. (כלומר לעיר עם בניין עירייה ברמה 10 יש 4 נקודות פעולה).
  • קניית מחקר עם קריסטלים: כשחוקרים `זכוכית` אפשר עכשיו להשים מחקרים על ידי הוספת כמות מסויימת של קריסטלים. סכום הקריסטלים תלוי במחקר ובכמות המחקר שכבר הושלם על ידי החוקרים. סכום הקריסטלים שנסחר בהיטרטו לא תופס כאן.
  • מבנה חדש: מגורי המושל. כל הארמונות בערים שם לא הבירה יהפכו לבניין הזה. המטרה של המבנה הזה: ראה חידוש הבא
  • הכנסת שחיתות למושבות: בכל הערים חוץ מהבירה שחיתות זמינה מעכשיו. יש לזה השפעה שלילית על יצור המשאבים, המחקר ושביעות הרצון. על ידי הרחבת מגורי המושל השחיתות פוחתת. ברגע שתגיע לשלב הרחבה בעיר שלך שהוא אחד מתחת לכמות הערים שבבעלותך, לא תהיה יותר שחיתות. השחיתות תתגבר בהדרגה ביחד עם ההשפעות שלה עד למקסימום. השחיתות הנוכחית והעכשווית (בסוגריים) תוצג בבניין העירייה.
  • הודעות לדיפלוט מסומנות בבירור
  • היועץ הדיפלומטי יכול לטפל בהצעות מחסר

תיקוני באגיםעריכה

  • הודעות לדיפלומט ממשתמשים בלי ברית מוצגות כראוי
  • הודעות לדיפלומט ממשתמשים עם ברית מוצגות כראוי
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.