FANDOM


גרסת משחק 0.2.1
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
16.04.2008
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.2.0 0.2.2

תכונות

 • כפתור "הלשנה" פעיל.
 • דף פירוט הוסף ליתרונות הפרמיום.

תיקוני באגים

 • חסימת-תשלום הוספה.
 • הצעות שמגיעות ממקומות שנמחקו כבר לא מוצגות בתחנת המסחר.
 • מקש מבט דיפלומטיה באנגלית.
 • עקיפה של נקודות פעילות תוקנה.
 • פירוק יותר יחידות ממה שקיים.
 • לדוגמא, אותיות יווניות מורשות בשם השחקן, ברית ועיר.

סחורות שנקנו נשמרות מיידית אם חוזה הסחר נכנס לתוקף.

 • יצור על ידי עזרה חושב בצורה שגוייה.
 • אם מרגל נשלח לעיר בלי מבנים, הוא "נתקע".
 • הודעת שגיאה בזמן שינוי שם עיר (מחרוזת קצרה או ארוכה מידי).
 • דף לבן כשמפעילים פלא.
 • הריסת מבנה תחזיר כמות משאבים נכונה.
 • הודעות מציגות את שם העיר ממנה נשלחה ההודעה, לא הבירה.
 • כפתור מקס לא מתייחס לייצור המחייה.
 • תיקונים קטנים בחוזים הצבאיים.
 • מייל האימות יכול להשלח 3 פעמים ב24 שעות.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.