FANDOM


גרסת משחק 0.2.2
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
24.04.2008
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.2.1 0.2.3

תיקוני באגיםעריכה

 • הודעת שגיאה / דף לבן אחרי שדרוג מנסרה
 • אחרי שינוי שם העיר, השם לא משתנה בהצעת תחנת המסחר
 • אקדמיה מורדת בשלב: לא ניתן לפטר חוקרים
 • חישוב מדענים/זהב תוקן
 • תמונות חסרות הוספו לעזרה ->ספינות
 • סיום משימות משלוחים היה שגוי
 • שגיאת תצוגה באקספלורר: חצים לא הוצגו בימין של תחנת המסחר
 • שגיאת תצוגה באקספלורר: מבנים ->גבול ריק
 • סחר עם כל העולם באמצעות תחנת המסחר
 • אפשרויות ברית לא תורגמו
 • יועץ המחקר מראה מחקרים רק במספרים שלמים
 • לחצן מקס במנסרה לא מחשיב עלויות בנייה
 • הוספת תמונות חסרות מתיאור היחידה
 • שגיאת צפייה בשאלות הנפוצות תוקנה
 • כפתור עזרה בבניינים לא מוביל לעזרה
 • שדרוגים לא עובדים בקרב
 • אייקון שחקן לא מוצג באקספלורר
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.