FANDOM


גרסת משחק 0.2.3
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
05.05.2008
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.2.2 0.2.4

תיקוני באגים

 • אם יותר משחקן אחד תורם למנסרה באותו הזמן, המשאבים הולכים לאיבוד
 • ניקוז יין על ידי לחיצה על "לחיים" בבית המרזח 
 • שליחת הודעות. הודעת שגיאה כשמספר התווים המקסימלי נחצה
 • CSS חסר עבור ניקוד גבוה
 • ביטול טעינה
 • דוחות קרב לא הולכים יותר לאיבוד
 • שדרוגים לא נמנים בסיבוב הבא
 • קישור - "בחזרה לעיר"
 • אפשר לראות פלאים מאיים אחרים, כולל רשימת תרומות
 • הוסף גם כן לרשימת התרומות 0 זהב
 • פתיחת חומה על ידי מרגל נחשבת רק עבור התוקף הראשון
 • לא כל הספינות זקוקות לנקודות פעולה
 • מהירות הספינות היתה שגויה
 • עלויות עגינה היו שגויות
 • לחצן מקסימום בפלא תמיד מוסיף 0
 • לחצן מקסימום מוסיף גם פסיק
 • מבט ברית עיר
 • חישוב זהב שגוי עבור החוקרים, אחרי חקירת "מורד אות"
 • לכפתור העזרה לא הייתה משמעות במבנים
 • בית מלאכה ושדרוגים לא עבדו
 • אין שינוי אוטומטי של המחקר אחר שכל המחקרים בתחום הזה הסתיימו
 • בעיות עם ניקוד גבוה לברית
 • בריתות יכלו להחזיק באותו סמל
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.