FANDOM


גרסת משחק 0.2.4
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
16.05.2008
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.2.3 0.2.5

תכונותעריכה

 • הודעת שגיאה עבור יסוד ברית.
 • עיר הוספה להודעת ברית.

תיקוני באגיםעריכה

 • ספינות שנעלמו.
 • הוספת תרגומים חסרים.
 • אינדקס סטטוס כשבונים מוזיאון תמיד היה מלא.
 • לא התקבל החזר על אזרחים במקרה ביטול מושבה.
 • שדרוגי ממציאים לא הוצגו כראוי בזמן השדרוג.
 • חיפוש שחקן בניקוד הגבוה תמיד הראה את אותה תוצאה.
 • TXT_ERROR_NO_SAFEHOUSE .
 • תווי רווח הוסרו אוטומטית.
 • הודעות שגיאה שגויות עבור שגיאות רישום.
 • הודעות שגיאה הוסתרו על ידי גרפיקה.
 • סליידר מצור/שדידת נמל לא עבד.
 • אינדקס ניקוד ליועץ מחקר תוקן.
 • אי אפשר להתקיף שחקן במצב חופשה.
 • "הדף הבא" - חץ עבור יועץ המחקר לא עבד.
 • קישור ליועץ מחקר הוסף.
 • חומת העיר לא הראתה התקפות כושלות כראוי .
 • מיון יחידות נוטשות למ.ז.
 • עיגול שגוי עבור סך כל ההתקפות וההגנות בדוחות קרב.
 • מבנה קישור משופר עבור דוחות צבא/קרב לדוחות היועץ הצבאי/קרב.
 • כפתור עזרה לרשימת בנייה לא עבד.
 • שבירת המצור עם ספינה אחת היה אפשרי.
 • אינדקס זמן שופר עבור סיום משימה.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.