FANDOM


גרסת משחק 0.2.5
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
09.06.2008
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.2.4 0.2.6

תכונותעריכה

 • איקרים פלוס + כפתור הוסף מעל היועצים כדי להגיע ישירות למבט הפרימיום .
 • איקרים פלוס: סידור משאבים טוב יותר אצל יועץ העיר .
 • איקרים פלוס: כל הבנים ביועץ העיר במבט הגלובלי .
 • איקרים פלוס: קואורדינטות מוצגות לי השם בקריסה של העיר .
 • שחקן מורחק לא יכול להכנס למצב חופשה אוטומטית .

תיקוני באגיםעריכה

 • תנועת כוחות של שחקן מוצגות כהתקפות .
 • דוחות קרב לא מראות את סכום המשאבים הנכון שנלקח .
 • יכולות מיוחדות לא עוקפות את בונוס חומת העיר .
 • נקודות שגויות במבט הברית הכללי .
 • ברית-/ניקוד גבוה תוקן .
 • חברי ברית לא מסומנים בניקוד הגבוה .
 • בעיות תצוגה בפלא באקספלורר 7 .
 • מקס. לא עובד בנמל/ספינות בחינם .
 • מבט מקס. בפלא .
 • כשמחקר מסתיים האתר עובר רענון .
 • בזמן יריה פס הגלילה לא על 9999 .
 • טולטיפ שגוי תוקן .
 • גרפיקת העיר במפת האי תואמת לגודל העיר שוב .
 • תיקון מבט סך כל העלויות של מצור הנמל .
 • רווחים בהודעות הופכים לשורות חדשות בHTML .
 • כפתור הבירה מוצג ללא מגורי מושל מתאימים .
 • כפתור "דווח על הודעה" - כבר לא מוצג .
 • הודעות מרגל כבר לא הופכות לגדולות מידי.
 • אי אפשר לאמן מרגלים חדשים.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.