FANDOM


גרסת משחק 0.2.7
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
22.07.2008
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.2.6 0.2.8

תכונותעריכה

 • כאשר יש מסחר ואין מספיק זהב לכל המשאבים שרציתם תקבלו משאבים פרופרציונלים לזהב שיש לכם.
 • דרך חדשה לריגול כאשר מרגלים ספינות.
 • שם האגודה יקבל לינק בכל מקום במשחק לדף האגודה.
 • הראיה לספינות סחר מראה גם את הלוחמים הנמצאים בה.
 • אתה עכשיו יכול להפסיק את ההלאה של המשאבים לספינות.
 • הצעות שלך למשאבים בתחנת סחר נמצאים ברשימה.
 • חיילים שאבדו במלחמה רשומים בדווחי הלחמות.
 • אם אין לך מספיק ספינות למסחר הרצוי אתה יכול לשכור ספינות לאותו משחר. הספינות לא יכללו במספר הספינות הקיים כבר.
 • הגלל שינויים במסד הנתונים הבדיקה מנויי האגודות עובד רק אחרי שהם נכנסים למשחק לפחות פעם אחת.

תיקוני באגיםעריכה

 • מחקרי העתיד יעשו מעכשיו ברמות.
 • המיקום של החיילים רשומים כמו מתקיפים.
 • ספינות הסחר לא יכלו להחזירם.
 • מצב החופשה למשתמשים הקיבלו באן יוצא אחרי 30 יום.
 • רמת המקום מחבוא של המרגלים לא שינה שום דבר בסיכוי למרגל להימצא במשימה.
 • המרגלים היו נתקעים כאשר למתגונן לא היה מקום מחבוא של מרגלים.
 • ההפלגות גרמו לאיבוד חיילים.
 • אתה יכול להיתמחה רק באיזור תעשיה אחד.
 • בעיות דפדפן בדיווחי המלחמות.
 • מדען/עובד אחד פחות היה נראה ברשימה כאשר מכניסים אזרחים לשם.
 • מספר שגוי של חיילים מאוחדים.
 • בעיות מראה בטברנה עם דפדפןFireFox 3.0.
 • הודעה של חיילים עבודים היה רשום מדיווחי המלחמות בסיבוב ה4.
 • בעיות מראה של רשימת הערים עםIE 6.
 • נקודות שונות ברשימת נקודות השיא.
 • המרגל לא היה עושה את העבודה הדרושה במלואה.
 • אירוע אחד נותן יותר מהודעה אחת.
 • הודעות בתקיית הדואר היוצא היו נמחקים אוטומטי.
 • הזמן שמחכים לדפדפן לטעינה לא היה עובד עם שינויים מיוחדים בדפדפן.
 • הודעות ספאם במשחק עצמו היו אפשריות.
 • ההעברה של חיילים לא היה יכול בלי ספינות.
 • מנהלי משחק היו רשומים בנקודות שיא.
 • שינוי של מחקרים לא היה אפשרי המחקרים גבוהים.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.