Ikariam Wiki
Advertisement
גרסת משחק 0.2.8
0.2.8
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
22.09.2008
< גרסה קודמת גרסה עתידית >
0.2.7 0.3.0

תוכן עניינים

תכונות

 • השמחה בעיר יורדת כאשר התקיף מפיר הסכמים.
 • אגודה: שר הפנים כעת יכול לתת דרגות שונות עם רמות סיווג של חברי האגודה.
 • אגודה: הגנרל יכול לראות את כל התקפות הנעשות כלפי חברי האגודה.
 • אגודה: הגנרל רשאי לראות את כל הפעולות הצבאיות של החברים באגודה, והוא גם רשאי לקרוא להם בחזרה.
 • אגודה: רשימת ההסכמים מראה את כל הסכמים הקיימים של כל חברי האגודה.
 • כאשר אתה משנה את דף הבית החיצוני של האגודה אפשר לראות תצוגה מקדימה.
 • כאשר מיישבים עיר חדשה אתה לא רשאי להעביר יותר משאבים מאשר העיר יכולה לקבל כאשר היא הוקמה.
 • מספר המשאבים אשר יכולים להישמר גדל דרך בית המסחר.
 • רשימת התורמים למשאבים השתנה.
 • רשימת הפעולות הצבאיות השתנה.
 • הגנה של הנמל והעיר מתאפשרת שוב.
 • השר הצבאי יכול להראות עד 10 דיווחים בדף.
 • לחצן במפת האי נמצא כדי לדווח משתמשים באי.
 • הראיה של תוספות החיילים יראה בIkipedia.
 • יש רשימת אסירים הנמצאת בדף הניקוד גבוהה.
 • ראיה של המסחר השתנה.
 • הצעות המסחר שלך בבית המסחר רדומות בחיפושים.
 • זה כבר לא קיים לעשות פעולה שנית כאשר לוחצים בדפדפן אחורה או רענן.
 • שיפורים שונים שעוזרים לטעינת העמוד וגם למניעת דף לבן.
 • מסך חדש של ראית הבניינים.
 • אחרי שמשנים אימייל חייב השחקן לאמת שוב דרך המייל.
 • ביקוש של הסיסמא כאשר משנים את כתובת האימייל.
 • עכשיו גם אפשר למצוא את מקום השחקן בניקוד הגבוה כאשר רואים אותו באי.
 • פילטר של מילים רעות כאשר נרשמים.

תיקוני באגים

 • כאשר משנים ערים יש בעיה בשינוי.
 • ספינות עם הוראה ליישוב עיר חדש לא יכלו להיקרא בחזרה.
 • השר נצנץ כאשר יש רישום חדש.
 • חישוב ההוצאות למעשים מבצעיים היה לא נכון.
 • מחקרים שהסתיימו היו רשומים רק קליק אחד אחרי זה.
 • זמן המבצעים בין הערים שלך היה לא נכון.
 • כאשר הורסים את המחבוא של המרגלים כמות המרגלים השגויה היה נעלמת.
 • בעיות ראיה בדיווחי המלחמות.
 • ספינות לא היו תמיד רשומות בנמל כאשר טוענים אותן בסחורה.
 • בבית הסחר היה רשום לא נכון מקום למשאבים.
 • כאשר המרגל שלך נמצא הפורמט של ההודעה לא היה נכון.
 • דיווחים של מרגלים שנתפסו לא נראו.
 • הכישוף המיוחד שליום של פוסידון לא לקח שום שינוי.
 • זמן הבניה של מרגלים היה שגוי.
 • בעיות ראיה של השגרירות בדפדפןIE7.
 • מאבים היו מיוצרים כאשר היה מסחר בבית המסחר.
 • משאבים היו נאבדים כאשר היה מסחר בבית המסחר.
 • כמה שחקנים היה להם נקודות פעולה חסרות.
 • ההריסה של כמה בניינים לא היה מביא שום משאבים בחזרה.
 • ראיה שגויה בדיווחי מלחמות, המתקיף היה נראה כאילו העיר שייכת לו.
 • הסכום של המרחק בבית המסחר היה שגוי.
 • הקנייה של חומרי בנייה בבית המסחר היה שגוי.
 • כאשר מתקיפים בגלים א כמה ספינות היו נעלמות.
 • לא היה שום הגנה של משאבים בידיי המחסן בהתקפות בגלים.
 • חיילים היו יכולים להישלח גם כאשר הנמל היה סגור.
 • כאשר בית המלאכה היה עסוק בשדרוג היה אפשר להרוס או לבנות יותר את הבניין עצמו.
 • בניקוד הגבוה היו כמה שחקנים עם ניקוד בזהב שלילי.
 • בכמה מקרים הודעות עיר היו הופכות להודעות אוטומטיות.
 • בעיות ראיה אצל הדיפלומט עם דפדפןIE.
 • לא היה רשום כמה זמן נדרש לסיום הטעינה של המשאבים לספינות.
 • מרגלים חופשיים היו נעלמים במצבים מיוחדים.
 • כאשר מקבלים הצעת מסחר היו בעיות בIE.
 • זמן הבניה של מרגלים היה שגוי אחרי שהמחבוא היה מרמה21.
 • בעיות ראיה בדיפלומט עם פרימיום.
 • בעיות במסך הסכמי התרבויות.
Advertisement