FANDOM


גרסת משחק 0.3.0
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
14.01.2009
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.2.8 0.3.1

תכונותעריכה

 • מספר נקודות הפעולה הוגדל המספר הבסיסי הוגדל מ-2 ל-3, ונקודה נוספת מתקבלת על כל רמה 4 של בניין העיריה (במקום כל 5 רמות)
 • בניין חדש - "בית היערן". מגדיל את תפוקת העץ בעיר.
 • בניין חדש - "נפח זכוכית". מגדיל את תפוקת הקריסטל בעיר.
 • בניין חדש - "יקב". מגדיל את תפוקת היין בעיר.
 • בניין חדש - "חרש אבן". מגדיל את תפוקת השיש בעיר.
 • בניין חדש - "מגדל האלכימאי". מגדיל את תפוקת הגופרית בעיר.
 • בניין חדש - "נגר". מקטין את כמות העץ הדרושה לכל המבנים והצרכים בעיר.
 • בניין חדש - "אופטומטריסט". מקטין את כמות הקריסטל הדרושה לכל המבנים והצרכים בעיר.
 • בניין חדש - "מרתף יין". מקטין את כמות היין הדרושה לכל המבנים והצרכים בעיר.
 • בניין חדש - "משרד האדריכל". מקטין את כמות השיש הדרושה לכל המבנים והצרכים בעיר.
 • בניין חדש - "אזור ניסויים בחומרי נפץ". מקטין את כמות הגופרית הדרושה לכל המבנים והצרכים בעיר.
 • כעת ניתן לבנות יותר ממחסן אחד בעיר. הקיבולת של כל המחסנים מצורפת יחד לקיבולת אחת כוללת.
 • במסך הבניה לכל מבנה יש קישור לערך שלו באיקיפדיה.
 • מפת העולם השתנתה. אפשר לנווט באמצעות גרירה ושחרור.
 • שינוי התצוגה במסך תנועת הכוחות.
 • שישה מחקרים חדשים זמנים. הראשון הוא "איסוף משאבים משופר" המאפשר בניה של חמישה מבנים חדשים (הגדלת תפוקת המשאבים בעיר), ועוד חמישה מחקרים נוספים שמאפשרים בנית מבנים המורידים את הצריכה של המשאבים בעיר.
 • מסך הספריה שונה.
 • משך הבניה השתנה. ברמות נמוכות הבניה ארוכה מעט יותר, אבל משך הזמן הנדרש לשדרוג המבנים ברמות הגבוהות קוצר משמעותית.
 • הבזיזה השתנתה. מעתה תוכל להחליט כמה ספינות סחר תרצה לשלוח בעת בחירת החיילים להתקפה. ספינות הסחר יעמיסו את כל המשאבים שהן יכולות לשאת איתן (בתנאי שיש מספיק משאבים כדי למלא את הקיבולת שלהן). משך ההעמסה לא תלוי ברמת הנמל של העיר המותקפת, אלא במספר ספינות הסחר שנשלחו. כל ספינת סחר מעמיסה 15 סחורות בדקה. בזיזת הזהב בוטלה.
 • קיבולת ספינות הסחר הוגדלה ל-500.
 • משך הנסיעה הוקטן, ליחידות צבא יש מהירויות שונות (לדוגמא, הגירוקופטר הוא המהיר ביותר)
 • כל המחירים שונו: השתנו המחירים כמעט לכל המבנים, יחידות, ספינות, מחקרים, ושדרוגים. התחזוקה ירדה (למשל, 30 זהב למפציץ). השווי של ספינות ויחידות השתנה באופן משמעותי, ובעיקר ירד. כמעט כל היכולות המיוחדות השתנו (למשל, לספינת המרגמה יש עכשיו עמידות, ולכן היא מתאימה להגנה) הארמון ובניין המושל הפכו זולים יותר, ולכן רוב המבנים האחרים הפכו יקרים יותר. קיבולת המחסן נקבעה ל-8000 משאבים לכל רמה (למשל, עבור מחסן ברמה 3 הקיבולת תהיה 24,000 לכל משאב) מהירות ההעמסה בנמל הסחר הוגדלה, וברמות גבוהות יותר הגדילה איטית יותר.
 • האיסוף של משאבי היוקרה הוכפל. המסחר באמברוסיה שונה, ואפשר להחליף את כל המשאבים ביחס של 1:1.

תיקוני באגיםעריכה

 • אי אפשר למחוק עיר כאשר מרגל נמצא בדרכו לעיר הזאת.
 • הודעות שגיאה שונות.
 • שגיאה בסידור ההופעה של חברי הברית במסך השגרירות.
 • הכפתור "הגן על עיר" נשאר זמין גם כאשר לא היו ספינות זמינות.
 • הכפתור "בטל העמסה" בנמל הסחר ביטל רק את הספינה המועמסת כעת.
 • בעת ביטול חוזה סחר, כל החוזים האחרים עם השחקן בוטלו גם הם.
 • חוזי הצבא לא בוטלו.
 • העברת חיילים הוצגה בתור תקיפה במסך הצבאי.
 • אם ספינות מלחמה חוזרות נתקלות במצור על העיר, הנתיב שלהם מוסט כדי למנוע קרב.
 • כאשר בניין הטברנה נהרס, שביעות הרצון של התושבים לא פחתה.
 • טעות בתצוגה בהצבעה עם העכבר על קיבולת המשאבים.
 • טעות בתצוגת סיכויי הגילוי של המרגלים.
 • שגיאה ברשימת התורמים אם לשחקן יש יותר מעיר אחת באותו האי.
 • בעת ביטול פריסת כוחות, נקודת הפעילות מחליפה עיר.
 • בעת שדרוג בניין, הקישור לתיאור המבנה לא עבד.
 • במסך תנועת הצי, שם העיר הוצג לעיתים באופן שגוי.
 • במסך המחקרים, משך הזמן הדרוש למחקר הוצג באופן שגוי, בגלל שמחקר כבר הסתיים.
 • הנקודות שהוצגו במסך הברית לא תאמו את מה שהופיע בטבלת הניקוד.
 • יחידות צבא מפוזרת הוצגו כהתקפות במסך היועץ הצבאי.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.