FANDOM


גרסת משחק 0.3.1
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
29.04.2009
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.3.0 0.3.2

תכונות

 • רשימות בניה. שחקנים עם חשבון פרמיום יכולים להכניס לרשימת הבניה עד 4 בניינים. המבנים האלה יבנו אחד אחרי השני. את המשימות ברשימה אפשר לבטל בכל זמן. עלויות הבניה ילקחו רק כאשר הבניה החלה.
 • שינוי התצוגה בכל המסכים בחשבון פרימיום, והם מכילים יותר מידע (למשל, לכמה זמן תספיק כמות היין בעיר).
 • חוזה צבאי: לצבא המקבל חוזה יש עכשיו שם מתאים של `זכות חייל משמר`.
 • כיבוש: שחקנים יכולים לכבוש ערים אחרות כעת ולהשתמש בהן בתור ראש-גשר למשימות נוספות. תחזוקת היחידות תוכפל, כמו בשאר המשימות. בזיזה שתישלח מהעיר הכבושה תעביר 10% מהשלל לעיר הכבושה. שחקן יוכל לכבוש מספר ערים בהתאם לשלב הארמון שלו. חברי הברית של הכובש יוכלו גם הם להשתמש בערים הכבושות לצרכיהם האישיים.
 • הצבת שחקנים ללא הגבלת זמן בערים כבושות או של בעלי ברית.
 • `קוצב-זמן בתווית` - אינדיקטור: שעון ספירה לאחור המראה כמה זמן נשאר עד שהבניה הבאה מסתיימת.
 • גרפיקת איים חדשה: יש 5 צורות איים חדשות בתצוגת האי, שמתאימות לתצוגה במפת העולם.
 • תצוגת האיים שונתה: קרבות, חסימות נמלים וערים כבושות מופיעות גם כן. האפשרות הזאת זמינה לכל השחקנים שיש להם עיר באותו האי, שחבר ברית שלהם הוא בעל עיר באי הזה, או למי שיש מרגל באי הזה.
 • זכות חייל משמר: אם לשחקן יש זכות לחייל משמר עם עיר של שחקן אחר, הוא יכול להציב את החיילים שלו שם ולהשתמש בעיר הזאת בתור ראש-גשר למשימות נוספות.
 • שיטות ניקוד נוספות: התווספו 3 קטגוריות חדשות לטבלת הניקוד, שאינן מחושבות בניקוד הכללי. נקודות תקיפה: תקבל ניקוד על כל יחידה של האוייב שתשמיד בהתקפה. נקודות הגנה: מספר היחידות שהשמדת כשהתקיפו אותך. נקודות מסחר: על כל העברת סחורות שהסתיימה בהצלחה באמצעות תחנת הסחר תקבל נקודות. כדי לאפשר לשחקנים חדשים להגיע לניקוד גבוה, הנקודות האלה תלויות בזמן. כלומר - ככל שעובר הזמן, כמות הנקודות על מסחר וקרבות ישנים יורדת.
 • ארכיון: תוכל לשמור בארכיון באופן קבוע דוחות קרב, דוחות ריגול והודעות תמורת אמברוסיה אחת. לארכיון יש מגבלה של עד 1000 פריטים.
 • הרכב צבא מתקרב: תמורת אמברוסיה אחת השחקן יוכל לקבל יותר מידע על היחידות של הצבא והספינות שנשלחו לתקוף אותו.
 • הערות: באמצעות התפריט "הערות" תוכל לכתוב לעצמך הערות עד 200 תווים שישמרו ללא הגבלת זמן. ניתן לשמור יותר טקסט אם אתה בעל חשבון פרימיום (8192 תווים).
 • קיבולת האחסון-הבסיסית השתנתה. היא 1500 (יחידות) עבור כל סוגי משאבים עכשיו.

תיקוני באגים

 • קורדינטות שגויות הוצגו לעיתים במסך היועץ הצבאי.
 • לעיתים הודעות שנכתבו בראייה הכללית של צי המסחר בזמן בזיזה צבאית היו חוזרים למקבל שגוי.
 • זמן המחקר שנותר לא הוצג באקדמיה אם לא היו חוקרים פעילים בעיר, גם אם ישנם חוקרים בערים אחרות.
 • בעיות בתצוגת השגרירות באקפלורר 6.
 • הודעת שגיאה הוצגה כאשר צי ספינות הוצב להגן על עיר אחרת.
 • אפשר היה לקבל הצעה לחוזה תרבות גם אם לא היה לך מקום פנוי במוזיאון.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.