FANDOM


גרסת משחק 0.3.4
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
07.05.2010
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.3.3 0.3.5

תכונות

 • כעת ניתן לגשת למדיניות הפרטיות מתוך המשחק
 • כעת לא ניתן לסגת עם הצבא שלך מערים כבושות או מערים של בן ברית חזרה לערים שלך, דרך מבט היועץ הצבאי, אם העיר שלך כבושה או הנמל הרלוונטי חסום (חוץ מכאשר מדובר בתנועה באותו האי). .
 • כעת ניתן לסגת מקרב נתון רק עם חלק מהכוחות.

תיקוני באגים

 • תוקנה התכולה הבטוחה של המחסנים בעת בזיזת שחקנים לא פעילים (0.75% במקום 1%).
 • תוקן הבאג בחישוב הניקוד הכללי בעת חקירת עתידים.
 • תוקן הבאג שגרם לעמוד לבן בעת ניסיון למחוק עיר.
 • הצעות מסחר נשארו פעילות גם לאחר פירוק תחנת המסחר .
 • אפשר היה לשלוח מרגלים גם אם לא היה לך מספיק זהב.
 • לחימה מול אויב חזק יותר לא הביאה לירידת מורל.
 • תוקנה הטעות בהודעות האגורה. הטקסט וצג כעת נכון. ההודעות באגורה יציגו את שם השחקן שכתב את ההודעה. יחד עם זאת, התיקון לא יכלול הודעות ישנות.
 • בקרבות מאחורי חומה, אם לא נשארו לאף אחד מהצדדים חיילים, שניהם הפסידו. מהיום, הצד המגן ינצח.
 • אם שני הצדדים סופגים את אותו הנזק במהלך סיבוב נתון, יהיו שינויים בנתוני המורל לאותו סיבוב: במקרה של אבידות דומות: "בעקבות כמות אבידות זהה לשני הצדדים, המורל של התוקף יורד ב-50 נקודות ". במקרה של נזק דומה: "בעקבות נזק זהה שנגרם לשני הצדדים, המורל של התוקף יורד ב-50 נקודות".
 • בוטלה האפשרות "לגשש" באמצעות יחידה תוקפת ויחידת תמיכה אחת.
 • תיקון באג בתצוגת דוחות קרב.
 • תוקן באג במערך התווים במייל ברוכים הבאים בפייסבוק.
 • תוקן באג שגרם לליקוים בשדה הקרב או בגודל השדה.
 • המגן ת מ י ד יקבל דוח קרב, אפילו אם אין לו יחידות או כולן מתו בסיבוב הראשון.
 • שחקנים שהיו בחופשה למעלה מ-30 יום, יוצאו אוטומטית מצב החופשה.
 • עלויות אחזקה שגויות יתוקנו אוטומטית אחת ליום.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.