FANDOM


גרסת משחק 0.3.5
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
20.07.2010
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.3.4 0.4.0

תכונות

 • בזמן שמבנה נמצא בהרחבה, יוצגו עלויות השדרוג הבא.
 • תצוגת הזהב בעייריה, לא תכלול עלויות אחזקה (רק הכנסה ועלויות מדענים). בתפריט השמאלי של בניין העירייה יש קישור למבט פיננסי.
 • בני ברית מוצבים בעיר יכלו לסגת מהקרב באמצעות מסך `הראה צבא`. כעת אפשר לצאת מהקרב גם באמצעות היועץ הצבאי. הצבא/צי יוצג בתנועות צבא למשך כל הקרב.
 • נעשו שינויים במערכת הקרבות. כאשר כל המשבצות בשדה מלאות, מובטח שהקבוצה החזקה יותר תכנס, אם יש אפשרות לבחור מבין מספר קבוצות באותו כוח. לדוגמא, אם יש משבצת בשורה הראשונה ובה 20 ענקי קיטור ואחרת עם 30, הקבוצה של ה-30 ענקים תכנס ראשונה.
 • השחקן יקבל הודעה כאשר מסלול הסחר שלו עומד להיפסק בתוך 24 שעות.
 • בתצוגת `יחידות בעיר` קיימת אפשרות לתקוף את הצי הכובש מתוך הנמל, אם לעיר הכבושה יש ספינות בחיל המצב.
 • שדרוג רמות המכרה אפשרית כעת עד רמה 50.

תיקוני באגים

 • תוקנה שגיאת תצוגה בשלוש קואורדינאטות של האי.
 • יחידות אבודות של עיר שנמחקה משויכות כעת לעיר הבירה. גם הסיבה לבעיה תוקנה.
 • תוקנו שגיאות תצוגה בעזרה הראשונית של המשחק (tutorial).
 • אפילו שלכובש לא היו יחידות בעיר, שחקן אחר לא יכל לכבוש אותה או לבזוז אותה. כעת אפשר.
 • ש טעות תצוגה במסך הכניסה תוקנה.
 • טעויות שגרמו להיעלמות תווי + ו- & תוקנו.
 • למרות חוזה הצבת חיילים לברית כולה, לאחר בזיזה, התקבלה הודעה `ליחידות שלך ב-X אין יותר אישר להצבת חיילים ב-Y והן התפזרו`. תוקן.
 • אי אפשר היה לבטל כיבוש אם העיר נכבשה מעיר כבושה אחרת
 • אם המגן ניצח בקרב רק בזכות החומה (ולא היו לו חיילים בעיר) בדוח נכתב `מנצח: שחקן שנמחק` במקום שם השחקן המגן.
 • אם החומה הייתה היחידה האחרונה בקרב, הוצג גם התוקף וגם המגן כמפסיד.
 • ציים פרוסים בהסכם הצבת חיילים לברית, לא הוצגו תחת `כוחות מוצבים בעיר`.
 • שגיאת תצוגה באמונה במקדש, תוקנה.
 • טעות חישוב אמונה במקדש תוקנה.
 • תצוגת זמן תנועת כוחות הייתה שגויה אם היו בכוח מפציצים.
 • לא הייתה אפשרות למחוק קיצורי דרך לאי שיושב או נכבש.
 • בעת משלוח יחידות מחוץ לערים, לא הוצגו בחישוב העלויות "הנחות" מחקרים.
 • הנס של פוסידון לא תמיד עבד.
 • תנאי ציים מסוימים גרמו לזה שהצי היה נלחם בעצמו או בציים של בני ברית.
 • כוהנים לא נלקחו בחשבון בטבלאות הניקוד.
 • תוקנו שגיאות תצוגה במסך `יחידות בעיר`.
 • תוקנה שגיאת תצוגה ב`הסג יחידות מהקרב`.
 • הכוהנים היו חסרים בכרטיסיית אזרחים בתצוגת יועץ הערים.
 • בנסיבות מסוימות קיבלו שחקנים דוחות קרב רק אחרי כמה סיבובים לאחר שנכנסו לקרב.
 • מספר הערים באי במפת העולם לא הוצגו תמיד כראוי.
 • אם לשחקן היו מספר ערים באי, השפעת הצינון של הפלא לא ירד כמו שנכתב באיקיפדיה.
 • אי אפשר היה לבטל בקשת הצטרפות לברית.
 • תצוגת הכשרת מרגלים לקויה תוקנה.
 • שגיאה בתצוגת אינטרנט אקספלורר בעת טעינת הדפים תוקנה.
 • תצוגת הקצאת מדענים שגויה בעמוד ההכנסות של העיר תוקנה.
 • כאשר הסכמים אחרים בוטלו, בוטלה גם הזכות להצבת חיילים.
 • יועץ הערים בחשבון הפרימיום הציג זמן שגוי עד למילוי המחסנים.
 • שדרוג יחידות בבית המלאכה לא הסתיים אם יצאת לחופשה במהלכו.
 • משלוח מרגלים לא עלה כסף.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.