FANDOM


גרסת משחק 0.4.0
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
19.08.2010
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.3.5 0.4.1

תכונות

 • מבנה חדש – מאגר: המבנה החדש יהיה זמין מיד עם השלמת המחקר המתאים. המאגר מכיל פי 4 מתכולת המחסן, אולם אינו מוגן מבזיזה. המבנה החדש יביא להחזרת מגבלת מקסימום המחסנים ל-4. ישנה `הצעת קיץ מיוחדת` שתאפשר המרת אחד המחסנים שלך למאגר לאחר השלמת המחקר (רמת המחסן/4).
 • על מנת לקבל סקירה כללית טובה יותר של האפשרויות הן חולקו לשלושה חלקים.
 • שינויים בעזרה: על מנת להקל את התחלת המשחק, מתחילים כעת עם יותר עצים וזהב. לחלק מהמבנים קוצר זמן הבניה ברמות הראשונות.
 • הודעות פייסבוק: לאחר רישום מוצלח תוכלו ליצור רישום על הקיר של פייסבוק דרך החיבור. תוכלו לעשות זאת גם דרך האפשרויות של פייסבוק ודרך המסך הראשי.
 • השחקנים יכולים להכפיל את תכולת המחסנים שלהם לשבוע באמצעות אמברוסיה. ברגע שהאופציה פוקעת, העודף במחסנים יאבד!

תיקוני באגים

 • שגיאות מגוונות שהובילו לאובדן חיילים תוקנו.
 • תחת נסיבות מסוימות, אי אפשר היה לפרוץ מצור על נמלים שלך (הספינות הסתובבו).
 • מדענים המשיכו לחקור גם כאשר לשחקן לא היה מספיק זהב או הכנסה כדי לממן אותם. כעת תוכלו להציב באקדמיה רק מספר מדענים שאתם מסוגלים לשלם עליהם. אם מדענים עוזבים, נקודות המחקר שהושגו בשעה האחרונה מופחתות.
 • הכובש לא יכול היה להשתמש בעיר כבושה אם הנכבש הפעיל מצב חופשה.
 • התוקף לא מנצח יותר אם כל היחידות נהרגו.
 • אם הנמל נחסם בזמן טעינת סחורות, הספינות שכבר נטענו שוגרו לעיר היעד. זה אינו אפשרי יותר. תהליך הטעינה מבוטל כליל כעת.
 • חישוב מקסימום התושבים בעיר לא לקח בחשבון מחקרים שהעלו את מחסום האוכלוסייה. זה הוביל להמרה של 84% מהתושבים בעיר יחד עם המרה של 102% באי.
 • כאשר מבטלים יישוב עיר חדשה, עיר ההתחלה והיעד היו הפוכות בהודעות.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.