FANDOM


גרסת משחק 0.4.1
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
28.10.2010
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.4.0 0.4.2

תכונות

  • שותפים: כל שחקן מקבל רשימה שבתוכה הוא יכול לשמור עד ל-12 שותפים. אם השחקן חוקר נושא מחקר, כל השותפים שלו יקבלו כמות קטנה של נקודות מחקר. אם שחקן מקים מושבה חדשה, השותפים שלו יקבלו מענק זהב. שותפים יכולים גם לתקשר ישירות.
  • הזמנת חברים שופרה: אפשרות הזמנת החברים שופרה עם שימושים חדשים. חברים מוזמנים יהפכו לשותפים באופן אוטומטי. עכשיו גם ניתן להזמין חברים ישירות דרך דואר אלקטרוני או פייסבוק.
  • שינוי נעשה למערכת הנסים: רק ערים עם מקדש יכללו בחישוב האמונה באי. שחקנים לא פעילים ושחקנים במצב חופשה עדיין לא נחשבים. כהן יכול לגרום רק לחמישה אנשים להאמין. הפרמטרים והשפעות הנסים שונו בחלקם.
  • שיפור למדריך ההתחלתי: המדריך תוקן כדי להפיק את המיטב מהמשחק בתחילתו. משימות המדריך שונו ופרס נוסף לכל אחת. בין היתר תוכלו עכשיו לקבל כמות קטנה של אמברוסיה.
  • התחברות OpenID: בעתיד יהיה גם אפשרי להתחבר דרך Open ID.
  • זמן אימון יחידות: זמן האימון של מספר יחידות שונה.
  • שינוי בהרשמה דרך פייסבוק: כאשר נרשמים דרך פייסבוק, רק שם משתמש אחד יכול להיות מוזן. (לא יהיו יותר הגמון).
  • נמל שני: לאחר ששחקן השלים את נושא המחקר מבדוק יבש, הוא יכול עכשיו לבחור האם הוא רוצה להוסיף מספנה או נמל סחר נוסף לשטח בניית נמל השני. נמל הסחר השני מגדיל את מהירות הטעינה.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.