FANDOM


גרסת משחק 0.4.2
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
25.01.2011
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.4.1 0.4.2.4

תכונותעריכה

  • עיצוב מחדש של מערכת הריגול: השימוש במערכת הריגול עוצב מחדש. ניתן לשלוח כמה מרגלים בקבוצה אחת למשימה, מה שיגביר את סיכויי ההצלחה. כמו כן ניתן לשלוח סייענים על מנת להוריד את סיכויי הגילוי של המרגלים.
  • בעת נטישת עיר יש להזין קוד אימות.
  • שוקע: ספינות המסחר יכולות לנוע מהר יותר אם מקטינים את כמות הסחורות המוטענות אליהן.
  • מובילים שכירים זמינים כעת בנמל המחסר שלך.
  • על מנת לצמצם את אפשרויות הדחיפה באמצעות תחנת הסחר, לא תוכל כעת לקבוע מחיר מ-1 עד 99. במקום זאת תוכל להציע סחורות בטווח מחירים סביב לממוצע שיחושב מכל ההצעות הקיימות.
  • איזון מחדש של חומות, איילי ניגוח ומרגמות.
  • חלק מאפשרויות הפרימיום קיבלו אייקונים ושמות חדשים כדי להתאים להגדרות של איקרים. לינקים נוספים לרכישת פונקציות פרימיום יתווספו במגוון מקומות ללא שימוש בדף "איקרים פלוס".
  • נתיבי סחר עכשיו זמינים לשימוש דרך הנמל.

תיקוני באגיםעריכה

  • מגוון באגים הנוגעים למערכת הקרבות תוקנו.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.