FANDOM


גרסת משחק 0.4.2.4
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
11.04.2011
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.4.2 0.4.3

תכונותעריכה

 • אפשרות חיפוש בדף ניקוד בריתות.
 • תצוגת הניקוד שופרה: כאשר שחקן במצב חופשה, יופיע עץ דקל מאחורי שם השחקן. כאשר שחקן אינו פעיל, שמו והניקוד שלו יופיעו באפור. כאשר שחקן מורחק (נמצא בבאן), יופיע איקס אדום מאחורי שמו. בנוסף, ניתן כעת לסנן תוצאות לפי חברי הברית או שותפים ברשימת החברים.
 • כאשר צבא או צי של שחקן מוסג לאחור על ידי גנרל הברית, יקבל השחקן הודעה על כך ביועץ הערים שלו.
 • הצעות סחר משותף לחוזה סחר לא יוצגו אם השותף במצב חופשה.
 • במקדש תוצג כמות הזהב המיוצרת לשעה בעיר בהתאם לכמות האזרחים והכוהנים (כמו שיש היום באקדמיה).
 • עלויות ומספרים שליליים יוצגו באדום במסך הזהב.
 • יועץ המחקר יראה כמה זמן נותר למחקר הבא לפי כמות המדענים הנוכחית.
 • המידע על העיר המוצג בתצוגת האי הורחב ויכלול שיאים נוספים.
 • ניתן למיין בתחנת הסחר גם הצעות סחר משותפים לחוזה סחר.

תיקוני באגיםעריכה

 • תוקנה שגיאת תצוגה במסך "הזמן חברים".
 • עודכן דף המידע על שדה הקרב שב"עזרה".
 • תוקנה שגיאת תצוגה במשאבי האי.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.