Ikariam Wiki
Advertisement
גרסת משחק 0.4.5
0.4.5
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
14.12.2011
< גרסה קודמת גרסה עתידית >
0.4.4.1 0.5.0

תוכן עניינים

תכונות

 • מכסת הברחות
  • שחקנים שלא חקרו בירוקרטיה יכולים להעביר 8,000 סחורות אל או מחוץ לעיר כבושה ליום. הסכום תקף לכל עיר כבושה ולא לכל חשבון המשחק.
  • אם עיר כבושה, לא ניתן להעביר סחורות ביבשה אל מחוץ לעיר ללא ההברחות. הובלה בים עדיין אפשרית.
  • אם נמל כבוש, לא ניתן להעביר סחורות אל מחוץ לעיר דרך הים ללא ההברחות. הובלה יבשתית עדיין אפשרית.
  • אם העיר והנמל נמצאים תחת כיבוש, לא ניתן לשנע סחורות בלי הברחות.
 • שינויים בקרבות ימיים
  • מעתה בקרבות הימים יש גם סוגי יחידות דומים לקרבות היבשתיים. את סוגי הספינות הנוספים ניתן להציב בין שורות קרב טווח קרוב, טווח ארוך, האגפים, מכה ראשונה, ספינות תובלה ומשבצות התחמקות של ספינות תובלה. עם שינוי זה זמינה עבורך טקטיקה דומה לקרבות הקרקע.
  • ארבע סוגי ספינות חדשים זמינים לשם כך: ספינת טילים, ספינת משוטים מהירה, נושאת מפציצים ואיטומים. על מנת לבנות אותן יהיה עליך לחקור טכנולוגיות חדשות מסוימות.
  • הערכים של הספינות הקיימות שונו בחלקם. עלויות בניה ואחזקה הותאמו גם כן.
 • הורחב פורום הברית.
  • הנושאים קיבלו שדה "השתנה לאחרונה", שבו רשומים התאריך והשעה. בנוסף, מודגשים נושאים שלא נקראו.
  • כאשר כותבים הודעה חדשה בפורום מוצגת כמות התוים הזמינים.
 • שינוי בהעברת ערים
  • כאשר לא ניתן לבצע את ההעברה, הסיבה מוצגת בתיבת טקסט.
 • יועץ הערים מודיע כעת על הקצאת הבונוס היומי.
Advertisement