FANDOM


גרסת משחק 0.5.10
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
12.12.2013
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.5.9 0.5.11

תכונות

 • אירוע PvP (שחקן נגד שחקן): התווספה אפשרות לאירוע PvP המבוסס על רעיון מקהילת הפורום. צפוי להכנס לפעולה בתחילת שנת 2014.
 • משאבים ניתנים מעכשיו לרכישה דרך תפריט העיר (בצד ימין של המסך), בית המלאכה וסוחר הפרימיום.
 • משאבים חסרים עבור ביצוע ניסויים באקדמיה ניתנים לרכישה מעכשיו דרך האקדמיה עצמה.

תיקוני באגים

 • בעיות בתהליך הטעינה בשעה שלמה הוסרו.
 • בתנאים מסויימים כאשר הגנרל של ברית החזיר כוחות לאחור בזמן טעינה לא היו זמינים יותר לבעליו .
 • כאשר בן ברית החזיק בעיר כבושה שהיו בה ספינות, הם יכלו רק לסגת.
 • שגיאת גאוווה סקריפט בשוק השחור תוקנה.
 • בעת עריכת דרגות בברית , גם הדרגות המיוחדות וגם הדרגות האוטומטיות יכלו להיבחר, אבל לא בייחד .
 • בתפריט עזרה אומנות המלחמה, מפצצים והגנה אווירית או נושאי מפצצים ואנטי נושאי מפצצים הוחלפו .
 • שגיאת תצוגה במגורי החיילים ומספנה תקונה.
 • תצוגת המשאבים ביועץ הפרימיום בעיר לא הציג את המשאבים שהיו בדרכם החוצה בתחנת המסחר.
 • במידה והתצוגה דיפלומטית (תצוגת הודעות ) היתה פתוחה על העיר בעיר שלא שייכת לך לא יכולת לעבור לעמוד השני
 • במידה והעיר הוחלפה בזמן שחלון "בנה מבנה" היה פתוח, המבנה המשני בעיר הראשונה היה נבנה. .
 • מספר שגיאות תצוגה תוקנו.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.