FANDOM


גרסת משחק 0.5.11
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
11.02.2014
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.5.10 0.5.12

תכונותעריכה

 • באפליקציה למכשירים ניידים אפשר מעכשיו לבחור האם לקבל התראות דרך האפשרויות, ולאילו קטגוריות.
 • חוזה צבאי יפסק לחלוטין רק לאחר 24 שעות (כמו ביציאה מברית).
 • כאשר מישהו כותב בצאט תתקבל על כך התראה גם כאשר חלון הצאט סגור.

תיקוני באגיםעריכה

 • האייקונים באירוע שחקן נגד שחקן הסתירו דברים בשרתים הכותבים מימין לשמאל.
 • לפעמים המסכים לא הוצגו בגודלם המלא.
 • כל עוד לא הסתיים קרב ימי זה הוצג כקרב רגלי בחלון היועץ הצבאי.
 • התגים בגין השתתפות בשרת המלחמה הסתירו מקום בניה באגורה.
 • מספר אפשרויות ביועץ הדיפלומטי לא היו זמינות כאשר אחת מהערים שלך לא נבחרה ברקע.
 • הודעת הגיבוי הוביל מחוץ לאפליקציה לטאבלטים.
 • בחלק משעוני הזמן היו סטטים במקום לספור לאחור. זה כולל רשימת בניה, צינון וכו.
 • בהודעות שחקנים הוצגו כקישור למרות שלא היה ניתן ללחוץ על קישור זה.
 • חלונות וחלונות קופצים יכלו להגרר מחוץ למסך עד לרמה שלא היה ניתן להחזיר אותם.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.