FANDOM


גרסת משחק 0.5.13
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
27.05.2014
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.5.12 0.6.1

תכונות

 • אנימציה של אזרחים וספינות תובלה. מצבי משחק שונים עכשיו משתקפים באמצעות אנימציה של אזרחים ברחבי העיר והאי. נופי עיר והאי עודכנו וסביבת בנייני המרזח ומוזיאון . במידה ואופצית אנימציות מבוטלות, אנימצית האזרחים לא יוצגו.
 • הפונקציה "להרוס בניין" שופרה עם היכולת להרוס את הבניין לחלוטין.המשאבים המוחזרים יהיו שווים למה שהשחקן היה מקבל במידה והיה הורס כל רמת באופן פרטני.
 • תגית החוזים ביועץ הדיפלומטי מציג מעכשיו את הקואורדינטות של הערים שיש לשחקן גישה אליהם.

שינויים

 • מסך הפרימיום מעכשיו מראה את הזמן שנותר בצורה מדויקת יותר לדוגמא: "נותר: 16שעות 45דקות 19שניות" במקום "שנותר: 19ש 45ד"
 • מקום המחבוא מציג שוב תיבת מידע המפרטת כמה מרגלים ניתן לאמן , כמה נמצאים בשימוש בהתגוננות וכמה נפרסו למשימות.
 • תנועת הכוחות של חברי ברית מוצגת כעת בירוק ביועץ הצבאי (במקום שחור שהיה מקודם).
 • כעת ניתן למצוא הכפתור לשליחת הודעה לברית ישירות בשורת הכותרת של יועץ הדיפלומטיה.
 • הערכים של נס הפיזור אופסו בחזרה לערכים הישנים שלהם. זמן צינון 3 ימים ופיזר של כל רמה: 10%, 20%, 30%, 50% ו100%.

תיקוני באגים

 • מחזור בזהב יכל ליצור טעות בכמות האכלוסיה בערים.
 • התאור של הכרמים במסך האי הוצג במקום הלא נכון.
 • במידה ו 2 השחקנים הטובים ביותר בטבלת הניקוד היו בברית של השחקן הם הוצגו בצבע הלא נכון.
 • האנדרטה על האי הייתה מוצגת על גבי ערים " הנמל כבוש" , כך שהתיאור לא היה מוצג.
 • מגורי המושל הציגו את הכפתור לשינוי עיר הבירה גם כאשר הבניין היה בשלבי הבנייה.
 • מבנים מסוימים (לדוגמא: המנסרה או משרד האדריכל) הציגו בונוסים לרמה הבאה אפילו לאחרשהבניין שודרג באופן מלא.
 • שינוי המחיר על במסך רכישת חיילים הוביל לחישוב שגוי באופן אוטומטי .
 • קישורי ערים ברישמת חברי הברית לא עבדה במכשירים ניידים.
 • תוכונת הפרמיום המאפשרת מידע אודות הצי שהוצג על מסך היועץ הצבאי לא יכולה להיות מופעלת בהתקנים ניידים.
 • קומפוזיציות צבא חריגות עלולות להוביל לקרבות שלא הסתיימו בצורה נכונה, ושחקנים מעורבים קיבלו מספר רב של דיווחי קרב ברציפות.
 • אם שחקן ניסה להירשם באמצעות פייסבוק, אבל כתובת הדוא"ל כבר בשימוש על ידי חשבון קיים, הודעת השגיאה המוצגות הייתה מטעה.
 • בעיות תצוגה במסך ההתחברות תוקנו .
 • הספירה לאחור בשדרוג בניין בכרטיסיית הדפדפן עכשיו מעדכנת את עצמה בצורה נכונה ברגע שההרחבה הושלמה.
 • הארמון ומגורי מושל לפעמים הציגו כפתור "השלם במיידי" בתור הבניין, אם כי מבנים אלה אינם יכולים לעשות שימוש בתכונה זו.
 • אם שחקן ניסה לרשום חשבון עם תווים לא חוקיים בשם המשתמש (למשל @), הודעת שגיאה שגויה הוצגה.
 • מיון רשימת חברי ברית מחדש הציג באופן שגוי את תגית הפעילות ביועץ הדיפלומטי.
 • העתקת טקסט עם תווים מסוימים בהערות השאירה אותו ללא אפשרות לפתיחה מחדש .
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.