FANDOM


גרסת משחק 0.5.3
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
17.12.2012
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.5.2 0.5.3.2

תכונות

 • פיראטיות: המחקר החדש "פיראטיות" מאפשר בנייה של בניין מצודת הפיראטים בבניין החדש הממוקם בחוף של העיר. המבנה הוא זמין רק לבניה במקום של מבנים. הבניין ו 30 הרמות שלו מאפשר את הפעולות החדשות הבאות:
  • ריצות לכידה - ניתן לשלוח את הפירטים לתשע ריצות לכידה שונות כדי לבזוז נקודת לכידה וזהב.
  • פשיטות - ניתן לבצע פשיטה על מבצרי פיראטים ששייכים לשחקנים אחרים הנמצאים בטווח על מנת לבזוז את נקודות הלכידה שלהם. במידה וצלחה המשימה כל הנקודות של האויב תיבזזנה.
  • המרה של נקודות לכידה- נקודות הלכידה הבודדות יכולות להיות מושקעות בכוחו של צוות שלך, אך שימוש באופציה זו לוקח זמן. ככל שהצוות שלך חזק יותר, הם יהיו טובים יותר בהגנה כנגד התקפות בזיזה של שחקנים אחרים ובזיזות של שחקנים אחרים. המרת נקודות לכידה ניתנות להאצה באמצעות אמברוסיה.
  • יצרנו רשימת ניקוד חדשה עבור נקודות לכידה, אשר פועלת לתקופה מוגדרת של זמן ואשר תציג את הניקוד הסופי עד לסיום המחזור ומעבר לתקופת השיפוט הבאה.
  • פירוט של רשימת ניקוד נקודת הלכידה - במבצר הפיראטים, יוצג הניקוד שלך ושל 5 השחקנים מעליך והארבעה מתחתיך. הרשימה תעודכן פעם ביום.

50 השחקנים בעלי הכי הרבה נקודות לכידה בסוף המחזור של כמה ימים לפי תקופת שיפוט יתוגמלו באוצר נדיב של משאבים: עד 16 פעמים קיבולת המשאבים הבטוחים במחסנים של כל אחד מסוגי המשאבים בכל האחד מעריו של השחקן, לאדם שהשיג את המקום הראשון בניקוד נקודת הלכידה בתקופת זמן זו. לאחר חלוקת הפרסים, כל הנקודות הלכידה, כמו גם נקודות החוזק של צוות המשודרג תתאפסנה מצוד הפיראטים מחדש!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.