FANDOM


גרסת משחק 0.5.3.2
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
24.01.2013
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.5.3 0.5.4

תכונות

 • על מנת למנוע את השימוש בסקריפטים ובוטים במהלך הפיראטיות. מתבצעת בדיקת אבטחה בטופס הקלדת מילים לאחר מספר מסויים של ריצות לכידה.
 • ריצת לכידה נוכחית ניתנת לביטול. אולם נקודות הלכידה וזהב לא ישולמו לשחקן.
 • הודעות יועץ העיר מעכשיו יחולק לקטגוריות אותן ניתן לסנן.
 • במידה ולא ניתן להרוס את העיר, הסיבה שמונעת פירוק העיר תוצג מעכשיו.

שינויים

 • הזמן שמוצג להמרת הנקודות לכוח הצוות תוקן.
 • במבצר הפיראטים (תפריט) יוצג מעכשיו מתי יחושב הניקוד של נקודות הלכידה הקרוב.
 • במבצר הפיראטים (תפריט) בטבלת הניקוד הגבוהה יופיעו השמות של השחקנים מהאיים הקרובים שיש בהם מבצר פיראטים וקישור לשחקן.
 • בסיום מחזור הפיראטים כל השחקנים יקבלו הודעה אודות המיקום שלהם ולא רק ה50 הראשונים.
 • במהלך המרת נקודות לכידה, יוצגו מספר הנקודות שיעברו המרה.
 • יועץ המחקרים נפתח מעכשיו במחקר הכלכלי כברירת מחדל.

תיקוני באגים

 • בעיה שגרמה לקרבות לא להיות מוצגות כראוי בעת מיקום מחדש של ערים.
 • שגיאה במהלך נס תוקן. לפעמים יחידות לא נכונות הוצאו מהקרב.
 • הודעת שגיאה במהלך פעילות בזיזה של הפראטים.
 • דף הניקוד של הבריתות לא מציג יותר את כל הבריתות בדף אחד, אלא הוא מותאם כמו הניקוד של השחקנים ומציג שוב רק את 50 כל פעם.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.