FANDOM


גרסת משחק 0.5.4
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
02.04.2013
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.5.3.2 0.5.5

תכונותעריכה

  • בכל אי יהיה מקום למבנה חדש בשם מגדל הליוס. מגדל זה ניתן לרכישה על ידי כל שחקן בעזרת אמברוסיה. השחקן שרוכש את המגדל יכול לבחור כיצד יראה המגדל מתוך כמה אופציות. המגדל יתנוסס גם ובמידה והשחקן שרכש אותו ימחק את המשתמש שלו ויקרא בשמו. המגדל מגיע עם 3 שבועות של בונוס 10% תוספת הגדלת המשאבים באי. כל שחקן יכול להאריך תקופה זו או במידה והבונוס הסתיים להפעילו שוב על ידי רכישת 7 ימים נוספים בעזרת אמברוסיה.

שינוייםעריכה

  • יכולת האחסון הבסיסי של העירייה הוגדל ל 2500 למשאב. בנוסף כמות המשאבים שניתן לשלוח בעת הקמת עיר חדשה הוגדל גם הוא ל 2500.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.