Ikariam Wiki
Advertisement
גרסת משחק 0.5.6
0.5.6
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
29.05.2013
< גרסה קודמת גרסה עתידית >
0.5.5 0.5.7

תוכן עניינים

תכונות[]

  • כעת ניתן לשלוח מענה להודעות ברית בהודעה חוזרת לברית.
  • הביצועים של הפלאים וטברנה עברו אופטימיזציה.

תיקוני באגים[]

  • במבט העיר אתה יכול ללחוץ על מבנים כאשר ציפורים עפו מעליהם.
  • הרוחב של השם על מסך האי אינו קבוע יותר, אבל מתאים לפי התוכן.
  • שגיאה עם האנימציה של הדולפין על מסך העיירה תוקן.
  • הסיבה להרבה דוחות קרב שנוצרו למרות שאין קרבות מתחוללים תוקן.
  • תוקן באג שגרם לפיזור אם עיר לא פעילה הותקפה כשחזרו היחידות.
  • שגיאות תצוגה שונות במהלך אירועים ועל מפת האי תוקנו למדינות RTL.
Advertisement