FANDOM


גרסת משחק 0.5.8
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
13.08.2013
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.5.7 0.5.9

תכונות

 • בוצעה אופטימיזציה למערכת הקרבות במטרה שיהיו פחות קריסות במהלך קרבות.
 • שיפור בדוחות קרב מפורטים:
  • בתיאור היחידות בשדה הקרב יוצג הבעלים של אותן היחידות.
  • כדי להגיע לדוח מפורט על סיבוב מסויים בקרב, יהיה מקום לכתוב בו את מספר הסיבוב הרצוי- במקום להשתמש בחיצים ששימשו עד היום למעבר בין סיבובים.

תיקוני באגים

 • במידה וכובש חותם על חוזה צבאי בעיר הכבושה, כל הכוחות של בני הברית שלו חזרו הביתה.
 • כובש קיבל בטעות הודעת שגיאה בחלון הכוחות כי כוחותיו לא יכולים לראות את הכוחות של הנכבש מהים.
 • במידה והנמל של עיר כבוש, כפתור למרד יוצג לבעל העיר בחלון הכפתורים, הכפתור יהפוך להיות אפור במידה ואין לו ספינות קרב. כמו שיש בעת כיבוש עיר.
 • כפתור ההריסה במוזיאון לא הפך להיות אפור במידה ולא היה נתין להרוס את המבנה.
 • שגיאת תצוגה בדוחות ריגול תוקן.
 • יחידות שסיימו אימון במהלך קרב מעכשיו יצורפו לכוחות הלוחמים במקום שיהיו קבוצת כוחות נוספת על הקיים.
 • במידה וצבא נעלם במהלך התקפה על עיר, המגן לא יכול לייצא את דוח הקרב בעזרת ממיר דוחות הקרב.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.