FANDOM


גרסת משחק 0.5.9
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
01.10.2013
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.5.8 0.5.10

תכונות

 • מבנה חדש - שוק שחור:
  • לבניין 25 רמות והוא מאפשר מכירת יחידות צבא יבשתיות וספינות מלחמה בתמורה למשאבים.
  • כדי לבנות את המבנה דרושה חקירת המחקר החדש "החלפת חיילים" ומקום בניה פנוי בעיר.
  • רמות המבנה מאפשרות מכירת סוגים שונים של יחידות.
  • עבור כל סוג יחידה יש מחיר מינימום ומקסימום על מנת למנוע מחירי מופרזים ומחירים נמוכים מידי.
  • עבוד כל יחידה שנמכרת נלקח מס. ככל שהמבנה גבוהה יותר גובה המס יורד.
  • היחידות המוצעות ניתנות לצפיה ולרכישה בכרטיסיה החדשה "החלפת חיילים" בתחנת המסחר. ניתן לרכוש גם יחידות שעדיין לא חקרת בעצמך.
  • לא נדרג שוק שחור או חקירת המחקר "החלפת חיילים" לצורך רכישת חיילים, אלא לצורך מכירה בלבד.

שינויים

 • איזון מחדש של הפלאים

תיקוני באגים

 • הרשימה של הריגול היתה רחבה מידי במקרים מסויימים.
 • בעת שימוש בפלאים ולחיצה על מקסימום התקבל ערך שגוי של כמות התרומה.
 • בדוח קרב היחידות (מפסיד) הוצגו כאילו לא היית חלק מהקרב עצמו.
 • כאשר חלון הצ'אט היה פתוח כפתורי הרשימה לא היו לחיצים.
 • במקרים מסוימים קבלת חוזה צבאי גרם לפיזור היחידות המוצבות של בני ברית.
 • התגיות באקדמיה תמיד הציגו טכנולוגיה לא מה מה היה סוג השלטון.
 • היו מקרים בהם לא היה ניתן לנטוש מושבה בעקבות מספר פעולות שבוצעו על ידי שחקן אחר.
 • התמונה של הפיראטים בזמן המרת נקודות לנקודות כוח היה גבוהה מידי.
 • בתצוגה הכוללת של דוח קרב ובו חומה בעל 7 אלמנטים הוצג לא משנה מה הכמות הנכונה.
 • בזמן רכישה בשוק שלך הזמן להגעה כלל גם את זמן הטעינה.
 • במקרים מסוימים לא היה ניתן להזמין חברים. (ישראל בלבד)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.