FANDOM


גרסת משחק 0.6.10
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
25.08.2015
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.6.9 0.6.11

תכונות

 • העברת חשבון
  • שחקנים יכולים מעכשיו להעביר את החשבון שלהם לשרת אחר תמורת אמברוסיה.
  • העברות מוגבלות עם זמן צינון.
  • במידה ומקיום הערים תפוס אז כמו במיזוג שרתים הערים ימוקמו במקומות מתאימים פנויים. העברת ערים בהנחה ניתנת לרכישה על מנת לאפשר מיקום מחדש לאחר מכן.
  • לאחר העבר מוצלחת, החשבון יהיה זמין רק בשרת החדש.
  • העברות אפשר לבצע רק לשרת בן 3 חודשים לפחות.
  • לא ניתן לעבור לשרת חדש במידה והשחקן נופל בטופ 50 בניקוד הכללי בשרת היעד.
  • שרתי המלחמה לא נכללים בתוכנה הזאת.
 • תארים להישגים
  • חלק מההישגים מעכשיו פותחים אפשרות לתגיות.
  • שחקנים יכולים לבחור אחד מהתגיות בפרופיל שלהם שיוצג לפני שם המשתמש במספר מקומות שונים במשחק (כגון תצוגת האי, דיפלומטיה וטבלאות הניקוד)
 • בזמן שמשאבים שנבזזו מועמסים, בעל העיר יכול לעקוב אחרי זה בטבלה חדשה בנמל.
 • גנרל הברית מקבל מעכשיו הודעה ביועץ הערים כאשר נמל של חבר ברית נכבש.
 • תכונת קהילה – משימות ריגול ניתנות מעכשיו לביצוע מתצוגת האי, בעזרת כפתור חדש בתפריט הכפתורים כאשר יש לך מרגל בעיר.

שינויים

 • רשימת החסומים הוסרה.

תיקוני באגים

 • התצוגה למשך הזמן הפעיל של הפלא נעלמה מהמקדש.
 • התצוגה של מלחמת כפפות שריון פוצלה בטעות בשני קווים בחלק מהשפות.
 • מידע מסוים בתפריט העזרה בשרת המלחמה הציג את הערכים הרגילים במקום הערכים המהירים של שרת המלחמה.
 • רשימת מספר מבנים בבניה הוביל לפעמים לזמן בניה רק של המבנה הראשון ליד כל המבינים ברשימה.
 • הפעילות הצבאית של חברי ברית בעברת כוחות לערים או נמלים כובשות הוצגו לגנרל בשתי האופציות של הברית כולל התקפות על חברי הברית `.
 • במידה ואחסון הבסיס של 500 משאבים לספינה לא מומשה בעת משימת מסחר, ה10 אחוז זמן שייט לא מומשה.
 • לחיצה על סמל ההודעה בתפריט המידע בעיר כבושה או בעיר עם נמל כבוש מעכשיו שולחת הודעה לכובש ולא משנה האם העיר של בעל ברית או אויב.
 • קישור ערים ביועץ הצבאי בפרימיום תוקן.
 • תוקנו שגיאות תצוגה בחלונות משימה ובתפריטים.
 • במידה ושחקן שינה את הסיסמה שלו לאותה מחרוזת של סימנים באפשרויות הוצגה הודעת שגיאה.
 • במידה ושחקן הכניס סיסמה לא נכונה לאישור בעת שינוי הסיסמה שלו באפשרויות, הודעה שגיאה הוצגה באופן דו משמעי .
 • תיקון שגיאה בטבלת המבנים של ייצור משאבים .
 • נתיבי סחר בעלי אותו מקור ויעד לא אפשריים יותר.
 • תיקון באג בחישוב זמן מסע ליחידות שנסוגו מקרב שמתנהל.
 • במידה ושחקן ניסה לכתוב למישהו הודעה דרך רשימת החברים בזמן מבט על עמוד ברית פתוח, ההודעה הייתה נשלחת לדיפלומט אותה ברית.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.