Ikariam Wiki
Advertisement
גרסת משחק 0.6.11
0.6.11
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
15.10.2015
< גרסה קודמת גרסה עתידית >
0.6.10 0.7.0

תכונות

 • רשימת החברים ניתנת עכשיו למיון דרך החלון החדש שאותו ניתן לפתוח בכפתור ברשימה.
 • מספר הישגים חדשים נוספו לקטגורית הגנה. הגנה על שחקנים אחרים ביבשה ובים מעכשיו יקבלו פרס כהישג במספר מקרים.

שינויים

 • כאשר מרגל מגיע לעיר היעד, יועץ הערים יקבל הודעה לאירוע זה.
 • המערכת לשחזור סיסמה שונתה. במקום לשלוח סיסמה ארעית ישירות, הם יקבלו קישור לעמוד מיוחד בו ניתן לקבוע סיסמה חדשה.

תיקוני באגים

 • במידה וחשבון נפתח דרך האפליקציה הוא קיבל 0 זהב במקום 450.
 • תיקון מידע לא נכון אודות שרתי המלחמה בעמודי העזרה.
 • תיקון שגיאות תצוגה במקום המחבוא.
 • תיקון שגיאה שהאריכה באופן אוטומטי את השיקוי של חכמה.
 • תיקון שגיאת תצוגה בשגרירות.
 • תיקון שגיאת תצוגה במקדש.
 • כל השדות כתיבה עודכנו על מנת להוסיף קצת מקום בין הטקסט למסגרות.
 • בשרת המלחמה האנימציה לטעינה בנמל הוצגה בזמן שהשחקן היה טוען זהב בנמל אחר.
 • בקשת לסחורות תרבות דרך האופציה למציאת שותף לחוזים ספר נגד הגבלת אורך ההודעה ובמקרים מסוימים עשה שימוש בכל הטח הקיים. כל בקשה שמבצועת מעכשיו דרך האופציה מכילה הודעה בפני עצמה.
 • תיקון שגיאות תצוגה בעת השימוש בכפתור חזור.
 • בהודעות מסוימות של יועץ הערים שמות הערים והשחקנים לא קושרו .
 • לפעמים בעת שינוי העיר החלון הנוכחי נסגר למרות שלא היה צרוך בזה. במקרים אחרים החלון נשאר פתוח למרות שהוא לא היה רלוונטי בעיר שנבחרה.
 • תיקון שגיאות תצוגה ברשימת החברים.
 • ההודעה בדבר סיום מלחמת כפפות שריון נשלחה למנהיג במקום לדיפלומט.
 • בעת מתן תרומות לשיפור הפלאים רשימת התורמים עודכנה רק בפעם הבאה שהחלון נטען.
 • בזמן שהשוק השחור עבר שדרוג לא היה ניתן להוסיף הצעות חדשות או לתקן קיימות.
 • בעת שדרוג בית המושל האופציה להעברת עיר הבירה לא היתה זמינה. הודעת השגיאה שהוצגה במקרה זה היה לא נכונה.
 • בזמן המסע שהוצג בחלון המסעות בשרת המלחמה לא נלקחו בחשבון ממשל אוליגרכיה ומנועי טריטון.
 • הגנרל לא יכל לראות את כל היחידות שהוצבו במקום שנכבש.
Advertisement