FANDOM


גרסת משחק 0.6.2
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
17.11.2014
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.6.1 0.6.3

תכונות

  • מבנה חדש: ארכיון תרשימי ים
    • למבנה 40 שלבים והוא מזרז את כל זמני השייט: ככל שהמבנה ברמה יותר גבוהה, והמרחק גדול יותר האפקט יהיה יותר גדול.
    • דרישות למבנה החדש: מחקר ארכיון, ומקום פנוי למבנה.
  • מקום נוסף לבניה בכל הערים.
  • ספירה לאחור בעת שדרוג המנסרה, מכרות יוקרה או פסל מעכשיו יוצג בתצוגת האי.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.