FANDOM


גרסת משחק 0.6.4
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
25.03.2015
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.6.3 0.6.5

תכונותעריכה

  • התחברות אוטומטית- ברגע שהתחברות אוטומטית מופעל, השחקן יתחבר מאופן אוטומטי למשחק בפעם הבאה שיבקר בדף הבית.

שינוייםעריכה

  • תצוגת דוחות קרב- מסך התצוגה שונה לחלוטין ותוקנו מספר באגים.
  • רשימת דוחות קרב- רשימת דוחות הקרב שונתה לחלוטין ומעכשיו ניתן למיין אותה לפי קריטריונים.
  • הזזת עיר- תנועת כוחות מעיר שעברה מקום, ושלא ניתנת לצפייה על ידי שליט העיר לא תמנע את העברה.

תיקוני באגיםעריכה

  • תוקנו מספר באגים בעיקר בנושאים הקשורים לדוחות קרב ותצוגה.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.