FANDOM


גרסת משחק 0.6.6
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
04.05.2015
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.6.5 0.6.7

תכונות

 • שחקנים חדשים מקבלים משימה קצובת זמן בסיום ההדרכה.
 • שחקנים חדשים יכולים להנות מהטבות של מתנות יומייות למשך שבוע. המתנות יכולות להאסף מבית העירייה.
 • תכונת קהילה – עץ דקל קטן מוצג מעכשיו ברשימת החברים כאשר החברים במצב חופשה.

שינויים

 • ברגע שתהליך העמסה הסתיים המסך מעכשיו אוטומטי מתעדכן.
 • במידה ותהליך ההעמסה מופסק באמצע רק ספינות המסחר שנחוצות עבור המשאבים ישוטו. ספינות סחרי חרב נטענות ראשונות. ספינות ריקות יהיו זמינות שוב.

תיקוני באגים

 • במספר מקומות היידים העוזרות בהדרכה הוצגו במקום לא נכון.
 • בעת רכישת יחידות עבור זהב באותו אי, המסך קבל הצעה הציג כמות לא נכונה של ספינות סחר.
 • הכיבוש של עיר או נמל לא יכל להתבטל כל עוד היחידות החוזרות עדיין היו בתנועה.
 • בזמן שעיר היתה נבזזת, בעל העיר יכל לראות את תהליך העמסה בדף העיר, כולל האפשרות להאיץ את התהליך, האפשרות הזאת הוסרה.
 • חיפוש אחר חוזים ומיון נשמרים שוב בתחנת הסחר.
 • תיקון שגיאה שגרמה להתפזרות קרבות במהלך הקרב.
 • כאשר שחקן מגיש בקשה להצטרפות לברית, הבקשה היתה נראת לכל חברי הברית בפרופיל המשתמש של השחקן. המידע הזה זמין מעכשיו רק למזכיר הברית.
 • כאשר פותחים את חלון הספינות ממבט העיר (לדוגמא דרך נמלים או מסחר) הכפתור חזור היה חסר.
 • בעת רכישת טובין הופסקה על יד יבזיזה או כיבוש יועץ העיר הציג מידע לא נכון אודות המשאבים.
 • תיקון שגיאה בכפתור חזור ברשימת הספינות בעמוד העזרה ועמוד השג משאבים.
 • תיקון שגיאת תצוגה בעיריה שנגרמה בעתלחיצה על כפתור החזור בזמן שהמבנה היה בשדרוג.
 • תיקון שגיאת תצוגה בקרבות ימיים במהלכו הוצג לזמן קצר כאילו היו הקבות על ערים זמן קצר לאחר בנייתם.
 • לחצה על מקום ריק בגלילת העמוד בעמוד תפריט קופץ הוביל לסגירתו.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.