FANDOM


גרסת משחק 0.6.7
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
29.05.2015
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.6.6 0.6.8

תכונות

 • לחברי ברית יש מעכשיו כפתור נוסף מעל לרשימת החברים בעזרתו הם יכולים לשלוח הודעות שרשרת לברית.
 • במידה ואתה משנה את כתובת הדואל שלך, ההודעה בדבר שינוי הדואל שנשלחת למייל הישן מעכשיו כוללת קישור לביטול השינוי בתוך 7 ימים מרגע השינוי.

שינויים

 • שיפור לתצוגת השגרירות:
  • מעכשיו ניתן למיין בתצוגת הטבלאות הראשיות.
  • מזכיר הברית מעכשיו רואה את כל הבקשות לברית.
  • שמות השחקנים מעכשיו מקושרים לפרופיל, שמות ערים ואיים וכו.
  • הוסרו הרבה כפילויות.
  • מספר שגיאות תוקנו.
 • אתה יכול מעכשיו להגיש בקשה לברית שאין לה מספיק נקודות דיפלומטיה פנויות .על מנת לאשר את הבקשה ידרשו הנקודות הדיפלומטיה החסרות.

תיקוני באגים

 • בטבלת התצוגה ברכישת יחידות זזה ממקומה.
 • במחקר ארכיב המשפט קרב ציפורים לא הוצג.
 • במידה ונסגת עם כוחות מקרב בעיר לא מוכרת, שנשלחו מעיר הבסיס בה נערך גם קרב הם היו חוזרים לעיר ממנו הם רצו לסגת .
 • תיקון שגיאות תצוגה בפורום הברית.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.