FANDOM


גרסת משחק 0.6.8
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
19.06.2015
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.6.7 0.6.9

תכונות

 • משימות יומיות:
  • כל שחקן מקבל סדרת משימות בגינן יקבל תגמול בחסד לאחר השלמתן.
  • חסד ניתן להמרה למשאבים, זהב, ואחרים.
  • כל משימה יכולה להיות מושלמת אחת ליום.
  • גם המשימות וגם החסד של השחקן יאופסו בחצות שעון שרת ושוב יהיה ניתן לבצע אותן מחדש.
  • התכונה תהיה זמינה לאחר בניית הארמון.
 • תכונת קהילה – הצעות מחברי ברית מעכשיו מודגשים בתחנת המסחר.

שינויים

 • הודעה חדשה מיועץ הערים מעכשיו מודגש על יד רקע שונה במקום רק להופיע מודגש.
 • על מנת למנוע מכוחות לסגת מקרב בטעות, הפעולה מעכשיו צריכה לקבל אישור. שאלה האישור ניתנת להפעלה או כיבוי בהגדרות המשחק.

תיקוני באגים

 • במידה ושחקן שכבש נמל נמחק, הכיבוש נשאר.
 • שחקנים שהיה להם כבר ארמון בזמן שמשימת החסד של האלים הופיעה מעכשיו יקבלו הודעה מיועץ הערים שיודיע להם בנוסף לתגמול עבור המשימה.
 • שגיאת תצוגה בתחנת המסחר במחשבי מקינטוש תוקנה.
 • במידה ועיר שקיבלה זהב בגין רכישה הוסרה מתחנת המסחר , הזהב גם נמחק.
 • בזמן שמבנה ארכיון תרשימי המפות היה בבניה לרמה 1, מסך המבנה הציג נתונים לא נכונים .
 • רצף מסויים של הקלקות יכול היה למנוע מכפתורי הפעולה בתצוגת האי להתעדכן בצורה נכונה. בנוסף כפתור העברת משאבים לא יהפוך להיות אפור כאשר זה בלתי אפשרי לביצוע בזמן כיבוש.
 • במידה וניתנה הוראה ליחידות בזמן שניתנו הוראות אחרות, המסך עבר איפוס וההוראות הצולבות אבדו.
 • במקרים מסויימים תזוזת כוחות לא הציגו כוחות שחזרו לקרב. אולם הם כן הוצגו כהלכה בדוחות הקרב.
 • רשימת יחידות בערים זרות הודגש בצבע אחר ביועץ הצבאי לחשבונות פרימיום, והספינות לא. מצד שני ליחידות לא היה קישור לתצוגת האי שכן הוצגה לפסינות.
 • שגיאת תצוגה שהשפיעה על הבורר במסך המשימות תוקנה.
 • במבצר הפיראטים הכפתורים לשדרוג המבנה לא הפכו להיות אפורים בזמן ריצת לכידה או פשיטת פיראטים.
 • הדרישה ל 1250 עץ עבור עיר חדשה לא חושבה בזמן הטעינה שהוצג במשך.
 • שגיאת תצוגה שקשורה בשמות בנינים ארוכים תוקנה.
 • כל מני שגיאות תצוגה קטנות תוקנו.
 • תצוגות שונות של כפתורים לחיצים הוסרו מגרסת הטבלטים.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.