FANDOM


גרסת משחק 0.6.9
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
15.07.2015
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.6.8 0.6.10

תכונות

 • מלחמת כפפת שריון:
  • שחקנים יכולים לנהל מלחמת כפפת שריון אחד כנגד השני. זה גם תקף לבריתות.
  • מלחמת כפפות שריון חייבת להיות מוכרזת ומאושרת כמו חוזה על מנת שתהיה לה השפעה.
  • ערים של שחקנים שמעורבים במלחמת כפפות שריון נגדך יסומנו בתצוגת האי על ידי נקודה אדומה.
  • איים בהם שחקנים שמעורבים במלחמת כפפות שריון נגדך יסומנו בדגל אדום במפת העולם.
  • בתגית מלחמת כפפות שריון ביועץ הצבאי, אתה יכול לראות מול מי אתה מנהל מלחמת כפפות שריון או מול איזה ברית הברית שלך מנהלת מלחמת כפפות שריון. כל מלחמת כפפות שריון מקושרת לעמוד משלה אשר מציג את רשימת הערים של שחקני האויב. במקרה של מלחמת כפפות שריון בין בריתות הגנרל יכול לסמן מטרות עיקריות בעמוד אשר יודגשו בכוונת.
  • בזמן מלחמת כפפות השריון מספר נקודות הגנרלים שנהרסו על ידי כל משתתף נספרים ומוצגים בתצוגה הכללית. נזק שנגרם לגורם שלישי (לדוגמה בקרבות בהם מעורבים יותר משני שחקנים ) לא יספרו.
  • מלחמת כפפת השריון מסתיימת כאשר צד אחד מסיים את חוזה מלחמת כפפות השריון.

תיקוני באגים

 • הטקסט המקשר לחוזה קשרי רשת לא הופיע.
 • הכפתור להפעלת פלא היה פעיל בזמן שהפלא שודרג מרמה 1. לחיצה עליו יצר שגיאה הכפתור מעכשיו אפור בזמן השדרוג.
 • במשיכת כוחות מקרב שמתרחש הזמן המחושב הוצג לא נכון.
 • בניסיון ליצור קשר עם הדיפלומט של הברית דרך העיר שלך בתצוגת האי גרמה לשגיאה. הכפתור לא יוצג יותר סמוך לערים שלך.
 • כאשר שחקנים הרסו את האקדמיה עם מדענים בפנים, הם נעלמו במקום להפוך בחזרה להיות תושבים.
 • זמן המסע של יחידות במסך המשימות לא לקח בחשבון את פסל הפוסידון.
 • תצוגת העלויות לאימון מרגלים לא התאמת מול הגלגלת. רק הזמן והעלויות למרגל בודד הוצג.
 • כאשר התבצעה הפרעה בעת העמסת מסחר נוצרה הודעת יועץ לא נכונה.
 • תוקנה בעיית תצוגה במבט האי שהתרחשה בעת שינוי ערים עם חלון משימות פתוח.
 • תכונת משתמש אחרונה: הדגשת תחנת המסחר בהצעות שלך הודגשו בירוק ואלו מחברי הברית בכחול במקום הפוך.
 • בעת הפעלה מחודשת של שחקן לאחר חוסר פעילות ארוכה. התג של שרת המלחמה אבד.
 • כאשר הכובש של העיר העמיס כוחות מחוץ לעיר הכבושה לצורכי בזיזה, הנ"ל לא הוצגו בנמל, כנגד הכוחות שהועמסו לכיבוש. שניהם מעכשיו יהיו זמינים בנמל לבעל העיר.
 • במידה ונעשה שימוש בגלגל הניווט בזמן שחלון הבניה היה פתוח, מספר אפשרויות במבנים גרנו לשגיאות גאווה.
 • בתצוגת המשימות של הגנרל , משימות בזיה הוצגו כחוזרות בזמן שהם היו עדיין בהעמסה.
 • שליחת הודעה במסך של חיפוש חוזי תרבות מבלי לסמן מראש שחקן לא יצרה הודעת שגיאה אלה במקום הפעילה הודעה שההוראה שלך בוצעה. התגית של שותף לחוזה גם הייתה חסרה.
 • גלגל הניווט לפעמים לא היה תקין בעת הפעלתו.
 • סידור מחדש של טבלת דיפלומטיה באפשרויות הפרימיום.
 • הודעת שגיאה התווספה כאשר שחקנים ניסו להוסיף שחקנים שהיו כבר ברשימת החברים שלהם.
 • בזמן סדור מחדש של הצי שמות הערים והשחקנים לא קושרו.
 • תיקון מספר שגיאות של כותרות ותצוגה במספר מסכים.
 • כפתורים של שדרוג והריסת מקום המחבוא נשארו אפורים לאחר ביטול משימת אימון.
 • במחסן משאבים שלא ניתנים לבזיזה מסומנים שוב בירוק וכאלו שניתנים לבזיזה באדום.
 • הגדרות רשימת חברים נפגעו בעת מעבר לעמוד שני. בנוסף הייתה שגיאת תצוגה בזמן השימוש בכרום.
 • במידה ובוצע מרד בעיר כבושה או נמל לא צלחה, השחקן הכובש קיבל רק הודעה מיועץ הערים רק במקרה של הנמל.
 • בקשה לחוזה תרבות לא מכילה כפתור מחק.
 • בעת עיצוב דף ברית השימוש בסמן % לא היה אפשרי.
 • נמלים כבושים של שחקנים לא פעילים מעכשיו ניתנים לשחרור על ידי כיבוש.
 • זמני טעינה בעת בזיזת כפר הברברים חושב בצורה לא נכונה.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.