Ikariam Wiki
Advertisement
גרסת משחק 0.7.0
0.7.0
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
15.12.2015
< גרסה קודמת גרסה עתידית >
0.6.11 0.7.1

תכונות

 • מלכי הברברים
  • יש כפר ברברים חדש בכל אי שיש לך בו עיר. הרמה של הכפרים השונים מתנהלים באופן עצמאי.
  • לכל כפר ברברי 50 רמות, עם מלך ברברי אחראי בשלב 10, 20, 30, 40 ו 50.
  • כל ניצחון על הכפר יעלה את הרמה שלו כמו מקודם. לאחר מכן אולם ידרשו זמן מסויים לבנות אותו מחדש.
  • מרמה 10 הברברים גם יכולים לנקום. הם יכולים לתקוף עיר של שחקן עם משימת בזיזה או לכבוש מכרה משאבי יוקרה. כישוב המכרה גורם לייצור מופחת לשחקן.
  • כמו מקודם, הנוכחות הברברית היא ייחודית לכל שחקן. במידה ושחקן תוקף כפר, רק הכפר הזה יעלה שלב, והברברים יחפשו נקמה רק מהשחקן הזה. במידה והם כובשים מכרה, ההנמכה בייצור תהיה רלוונטית רק לשחקן שהתגרה בברברים .
  • במידה ושחקן לא תוקף את הכפר במשך זמן מסויים, הרמה שלו תרד כמו הרצון שלהם לתגמול.
  • ניתן גם לפייס את הברברים על ידי מתן מחווה. הם יתקפו את השחקן שוב במידה ותופר הפסקת האש.

שינויים

 • מקדשים ומספנות ניתנים מעכשיו לשדרוג עד רמה 38.

תיקוני באגים

 • הוסרו רמות מבנה מעמוד העזרה שלא ניתן להגיע אלייהם מאחר ואין מספיק מקום לאחסון בערים (לדוגמא רמה 41+ בניין עירייה).
 • תיקון שגיאות גאווה סקריפט שהופעלו על ידי לחיצות בצורה מסויימת.

תיקון באג – תיקון מספר שגיאות תצוגה קטנות.

 • בעת מיון חברי הברית לפי דרגה , הדרגות המיוחדות יאוחדו מעכשיו בייחד אחרי התפקידים בברית.
Advertisement