FANDOM


גרסת משחק 0.7.2
בנאים
גרסה זו היא הגרסה הנוכחית
תאריך יציאה לאור:
16.2.2016
< גרסה קודמתגרסה עתידית >
0.7.1 0.7.3

תכונת פרימיום

  • מזרקת האמברוסיה הינה מבנה שניתן לבניה בעיר הבירה של השחקן. ניתן להפעילה למשך 365 ימים בעזרת אמברוסיה. השחקן יכול לאחר ההפעלה לאסוף כמות קטנה של אמברוסיה מהמזרקה בכל יום, ובסך הכל יותר מ1800 אמברוסיה בכללי עד הסוף, ושזה כמובן הרבה יותר מהעלות רכישה.

שינויים

  • טבלת הניקוד הגבוהה בפיראטים מציגה מעכשיו האם השחקן נמצא בטווח פשיטה.
  • ההודעה בדבר שימוש בכתובת רשת זהה שופר, במידה ומישהו בטעות יוצר קשר עם שחקן אחר מאותה כתובת רשת.
  • הכותרת במעבר על הנתונים הכלכלים מציגה מעכשיו מידע נוסף (לדוגמא עלויות תחזוקה).

תיקוני באגים

  • תוקנו מספר שגיאות בדרגות הברית.
  • מלחמות נגד כפר הברברים חסמו את השוק השחור.
  • הסימון ל'מחובר' ומצב 'חופשה' ברשימת החברים עודכנה רק שכל הדף נטען מחדש.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.